Belangrijke kennisgeving

Het is bevestigd dat enkele producten die zijn bijgewerkt in sommige gevallen niet goed werken. De distributie wordt opgeschort omdat we de oorzaak hiervan momenteel onderzoeken.
Neem contact op met ons callcenter als het probleem (instabiele werking zoals herhaaldelijk opnieuw opstarten of niet goed werken) direct na de update optreedt. (18 november 2022)

Controleer vóór het installeren van de update het volgende:

 • Voorzorgsmaatregelen bij het bijwerken van versie 2.00
  Als u een update naar versie 2.01 uitvoert, worden de instellingen in de camera voor LUT (opzoektabellen) verwijderd. Registreer de LUT-instellingen opnieuw nadat de update is voltooid.

 • Voorzorgsmaatregelen bij het bijwerken van versie 1.01 of lager

  • Nadat u hebt bijgewerkt naar versie 2.00 of hoger, worden de camera-instellingen gereset naar de standaardwaarden.
   Opmerking: Omdat deze update functies toevoegt en grote wijzigingen in de specificaties aanbrengt, worden de camera-instellingen geïnitialiseerd als onderdeel van het updateproces. Het is raadzaam om alle camera-instellingen te noteren voordat u verdergaat. Zelfs als u de instellingen hebt opgeslagen met een van de beschikbare opslagfuncties (zoals Save/Load Settings (Instellingen opslaan/laden) en Save/Load FTP Settings (FTP-instellingen opslaan/laden)), kunnen de instellingen van vóór versie 1.01 niet door de camera worden gelezen na de upgrade naar versie 2.00.
  • Met de toevoeging van de opnamemodus met logfunctie zijn de beeldprofielen aangepast en is de gamma-instelling S-Log2 niet meer beschikbaar. Na de update moet u de gamma-instelling S-Log3 gebruiken.
  • U kunt gemakkelijker verbinding maken met de Imaging Edge Mobile-app. Nadat u de app met de camera hebt gekoppeld, kunt u afbeeldingen overbrengen en op afstand opnamen maken met de app. Raadpleeg Pairing the camera with a smartphone (Smartphone Regist.) (De camera koppelen met een smartphone (smartphoneregistratie)) in de Helpgids voor meer informatie. Daarnaast is de NFC One-Touch verbinding die werd gebruikt tot ver. 1.01 van de camera niet langer beschikbaar.
   Opmerking: U moet ook de Imaging Edge Mobile-app bijwerken naar versie 7.7 of hoger en na de update de camera registreren als nieuwe camera.

Nadat u de bovenstaande punten hebt bevestigd, gaat u verder met de update via de onderstaande knop.

Windows

Mac