Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • SEL200600G

Over deze download

Opmerkingen:

 • Deze lens moet aan een camerabehuizing met E-bevestiging bevestigd zijn om deze update uit te voeren.
 • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst).
 • Als u een update wilt uitvoeren met een PXW-FS7M2-, UMC-S3C-, UMC-S3CA- of ILME-FR7-camera, gebruikt u de update-instructies voor de update van lenssysteemsoftware (firmware) voor SEL200600G, Ver. 03 (voor modellen PXW-FS7M2, UMC-S3C, UMC-S3CA en ILME-FR7).

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor continu fotograferen met AF/AE-tracking tot maximaal 120 opnamen per seconde bij gebruik met de ILCE-9M3-camerabehuizing

Eerdere voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update.

 • Verbetert de beeldstabilisatie bij gebruik met de camera ILCE-7RM5
 • Verbetert stabiliteit bij gebruik

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_SEL200600GV3D.exe

Bestandsversie

 • 03

Bestandsgrootte

 • 4.15 MB (4 352 136 bytes)

Releasedatum

 • 05-12-2023

Voorbereiding

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van de lens te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware Ver.02 of ouder is, is de update vereist.

 1. Selecteer op de camera MenuSetup (Installatie) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van de lens wordt weergegeven.
  Opmerking: Indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw computer het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware en controleert u de systeemsoftwareversie van de lens door de update uit te voeren.
  De versie wordt in het midden van het scherm weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor de lens is compatibel met de volgende versies van het Microsoft Windows-besturingssysteem:

 • Windows 11
 • Windows 10

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de volgende hardware:

 • Een computer met Intel of AMD (ARM-computers worden niet ondersteund)
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware van uw lens bijwerkt.

Overige items voor α camera's met verwisselbare lenzen

 • Voedingsbron van camera: Volledig opgeladen oplaadbare batterijen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u de lenssysteemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Overige items voor camera's - uitzending en productie

 • Stroombron voor de camera: de speciale netadapter
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Deze update van de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd indien de lens op de camerabehuizing met E-bevestiging is bevestigd. U kunt de update van de lenssysteemsoftware niet uitvoeren met een andere camera.
 • Bevestig de lens op de camera voordat u de systeemsoftware-update van de lens uitvoert. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). (Voor α camera's met verwisselbare lenzen)
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware de speciale netadapter. (voor camera's - uitzending en productie)
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera.
 • Zorg ervoor dat de batterij en de netadapter zijn verwijderd voordat u de lens met de update bevestigt. (Voor professionele camera's)
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat. Indien de computer in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het volledige updateproces vanaf het begin opnieuw worden uitgevoerd.
 • Zorg ervoor dat behalve de computer alle andere apparaten zijn losgekoppeld.

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 3. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 4. Het bestand Update_SEL200600GV3D.exe wordt gestart.
 5. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Als de standaardinstellingen van Microsoft Edge actief zijn, wordt het updatebestand opgeslagen in de map Downloads. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map Downloads.

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de lenssysteemsoftware-update te installeren.

Stap 1: Start het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware.

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_SEL200600GV3D.exe om het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware te starten.

  Opmerking: Het venster van het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt geopend.
 3. Zet de camera aan. Als de camera al is ingeschakeld, schakelt u deze uit en vervolgens weer in.
  Opmerking: Volg de instructies van het Lens System Software Updater (updateprogramma voor de lenssysteemsoftware) en selecteer MenuSetup (Installatie) → USB Connection (USB-aansluiting) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. (Als u de QX-serie gebruikt, is deze stap niet nodig.) Indien een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
 4. Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: Indien een foutmelding op het computerscherm verschijnt, probeert u de volgende methoden.
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit deze opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-aansluiting vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op de andere USB-aansluiting.
 5. Controleer of (het USB-pictogram) wordt weergegeven in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Opmerking: Als (het USB-pictogram) niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 6. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware verschijnt op de computer en Follow computer instructions (Volg de instructies op de computer) wordt op het camerascherm getoond.
  Opmerking: Vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de lenssysteemsoftware is voltooid. Al naargelang het model camera kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.
  • Computer
   Controleer het versiescherm
  • Camera
   Scherm 'Follow computer instructions' (Volg de instructies op de computer)
  Problemen oplossen:
  • Indien het bericht The update is not available for your model. (De update is niet beschikbaar voor uw model) wordt getoond, controleert u of het lenssysteemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op uw camera is bevestigd. Als het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit dan het updateprogramma, koppel de USB-kabel los, schakel de camera uit en ga terug naar stap 1.
  • Indien het bericht Could not find camera with the lens for this update mounted. (De camera met de bevestigde lens voor deze update kon niet worden gevonden.) verschijnt, controleert u of uw camera wordt vermeld in de sectie Relevant Products (Relevante producten) en of de camera met een USB-kabel op de computer is aangesloten.
 7. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige versie van de lenssysteemsoftware Ver.03 is, is de update niet nodig. Koppel in dat geval de USB-aansluiting los en klik op Finish (Voltooien). Zet de camera uit, verwijder de batterijen en/of netadapter, plaats de batterijen terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
  • Er is een update vereist
   De [Current Version] (Huidige versie) linksonder in het scherm toont 02 of ouder en de [Version after the update] (Versie na de update) toont 03.
  • Er is geen update vereist
   De [Current Version] (Huidige versie) en de [Version after the update] (Versie na de update) linksonder in het scherm tonen 03.
 8. Controleer of de Current version (Huidige versie) Ver.02 of ouder is en klik op Next (Volgende). De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 9. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:
  Start het updatescherm
  Klik op Finish (Voltooien).
 10. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 60 seconden).
 11. Het updateproces is voltooid wanneer het bericht Lens update complete (Lensupdate voltooid) op de camera wordt weergegeven. Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 12. Klik op (het USB-pictogram) in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm om de USB-aansluiting los te koppelen.
  Opmerking: Als (USB-pictogram) niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 13. Koppel de USB-kabel los.
  Opmerking: Schakel na het voltooien van de update de camera uit en verwijder de batterijen en/of de netadapter. Plaats vervolgens de batterijen terug of sluit de netadapter opnieuw aan en schakel de camera weer in.

Stap 2: controleer of de systeemsoftwareversie van uw lens Ver.03 is

 1. Selecteer op de camera MenuSetupVersion (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van de lens wordt weergegeven.
  De versie wordt in het midden van het scherm weergegeven.

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Wanneer de monitor meer dan 10 minuten zwart blijft, volg dan deze stappen om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.