Artikel-ID : 00129246 / Laatst gewijzigd : 02-09-2020

Hoe kan ik problemen oplossen met een afstandsbediening die niet meer werkt of niet goed werkt?

  Voer deze stappen uit om problemen op te lossen met een afstandsbediening die niet meer werkt of niet goed werkt.

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  OPMERKING: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap de werking van de afstandsbediening te controleren.

  1. Controleer dat het apparaat dat u probeert te bedienen werkt.
   1. Steek de stekker in een stopcontact waarvan u zeker bent dat het werkt.
   2. Zet het apparaat aan met de aan-uitknop op het apparaat zelf (niet met de toets op de afstandsbediening).
  2. Zorg dat de afstandsbediening niet dichter dan 3 voet en niet verder dan 10 voet van het apparaat wordt gebruikt.

   OPMERKING: Als de afstandsbediening te dichtbij of te ver weg wordt gebruikt, is het mogelijk dat de infraroodstraal de IR-sensor van het apparaat niet kan bereiken.

  3. Zorg ervoor dat, indien u gebruikmaakt van de afstandsbediening, u deze altijd direct op de afstandsbedieningssensor op het apparaat richt.
  4. Controleer dat de juiste functie is ingesteld indien de afstandsbediening kan worden ingesteld voor verschillende functies (tv, BD, dvd, AUX, decoder, enz.).

   OPMERKING: Raadpleeg de bedieningsinstructies om te bepalen of de afstandsbediening kan worden ingesteld voor verschillende functies en, indien dit het geval is, voor instructies voor het configureren van de afstandsbedieningsfuncties.

  5. Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat. Glazen deuren of kasten kunnen het signaal van de afstandsbediening beïnvloeden. Open glazen deuren om na te gaan of er verbetering optreedt. 
  6. Controleer dat de IR -sensor van het apparaat niet is blootgesteld aan direct zonlicht of felle fluorescentielampen of halogeen lampen. Fel licht dat direct op de IR-sensor valt, kan het ontvangen signaal van de afstandsbediening verstoren.
  7. Controleer dat de afstandsbediening een IR-signaal uitzendt.
  8. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening, druk tweemaal op elke toets, en plaats de batterijen vervolgens opnieuw.
  9. Plaats nieuwe alkalinebatterijen.

   BELANGRIJK:

   • Gebruik geen herlaadbare batterijen.
   • Controleer dat de batterijen juist geplaatst zijn (de polen van de batterijen overeenstemmen met de markeringen + (PLUS) en - (MIN) in het batterijcompartiment).
  10. Voer een power-reset uit voor het apparaat dat of de component die u via de afstandsbediening wilt bedienen.

   OPMERKINGEN:

   • De meeste componenten kunnen opnieuw worden ingesteld door het netsnoer gedurende een minuut los te koppelen van het stopcontact.
   • Raadpleeg de gebruiksinstructies van de component voor specifieke instructies voor het uitvoeren van een power-reset.

  Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.

  Als de afstandsbediening beschadigd is en vervangen moet worden, gaat u naar de website Producten, onderdelen & accessoires.