Artikel-ID : 00269318 / Laatst gewijzigd : 13-03-2024Afdrukken

Als ik op de aan-uitknop op de afstandsbediening druk, schakelt mijn Google TV niet in

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u op de aan-uitknop op uw afstandsbediening drukt en het ledlampje gedurende één seconde knippert zonder dat de tv verder reageert, kunt u de onderstaande stappen proberen om het probleem op te lossen. 

  1. Probeer het apparaat uit en weer in te schakelen.

   

  Afbeelding
   

  1. Probeer eerst de tv in te schakelen met de aan-uitknop op het apparaat om er zeker van te zijn dat uw afstandsbediening correct werkt. Als er nog steeds niets gebeurt, gaat u verder met de volgende stap.  
  2. Haal het netsnoer van de televisie uit het stopcontact. Laat het netsnoer 30 seconden uit het stopcontact. 
  3. Steek het netsnoer weer in het stopcontact. 
  4. Als de tv niet opstart, probeert u deze in te schakelen met de aan-uitknop op het apparaat. U kunt de locatie van de aan-uitknop controleren in paragraaf 2. 

  Als het uit- en weer inschakelen geen effect heeft , gaat u verder met stap twee. 

  2. Voer een geforceerde reset naar de fabrieksinstellingen uit.

  WAARSCHUWING: Bij een Factory data reset (Herstel van de fabrieksinstellingen) worden alle uw aangepaste instellingen gewist, inclusief kanalen, accountgegevens (zoals een Google-account), systeem- en toepassingsgegevens, gedownloade apps, instellingen voor bekabelde en draadloze netwerken en instellingen voor het kinderslot.

  Locatie van de aan-uitknop van de tv

  locatie van de aan-uitknop

  1. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact.
  2. Houd de  aan-uitknop op de tv (niet op de afstandsbediening) ingedrukt en steek vervolgens (terwijl u de knop ingedrukt houdt) de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.
   Afhankelijk van uw model kan de locatie van de aan-uitknop van de tv afwijken. 
  3. Blijf de knop ingedrukt houden totdat het ledlampje wit gaat branden. Het duurt ongeveer 10 tot 30 seconden voor het ledlampje wit wordt.
  4. Laat de knop los zodra het ledlampje wit wordt. Als het ledlampje niet wit wordt binnen 30 seconden, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 1.
  5. Wacht een paar minuten tot het geforceerd herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid. De tv wordt twee keer opnieuw opgestart (aan- en uitgezet). Als de tv niet automatisch opnieuw wordt ingeschakeld, drukt u op de  aan-uitknop om de tv weer aan te zetten.
  6. Ga over tot installatie zodra het installatiescherm met Welcome (Welkom) wordt weergegeven. Als het installatiescherm met Welcome (Welkom) niet verschijnt, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en steekt u het er vervolgens opnieuw in.

  Als u uw tv met succes hebt hersteld, controleer dan of de tv-software up-to-date is
  Als het probleem niet is opgelost met het geforceerd resetten naar de fabrieksinstellingen, neem dan contact met ons op