Artikel-ID : 00116950 / Laatst gewijzigd : 13-02-2020

Hoe werk ik firmware/software bij voor mijn Sony Android-tv?

  Om het meeste uit uw Sony Android-TV te halen, dient u ervoor te zorgen dat de tv altijd is bijgewerkt met de laatste firmware- en software-updates van Sony en Google. Updates voor uw tv bevatten niet alleen essentiële functies en toepassingen, maar ook oplossingen voor programmeerfoutjes en verbeteringen voor functies.
  Problemen oplossen (Android TV): Wat zijn de voordelen van het opnieuw starten van de tv en software-updates? / Problemen met het geluid en het scherm.

  BELANGRIJK: Uw tv moet verbonden zijn met internet via een bekabeld of draadloos netwerk om systeemupdates te kunnen uitvoeren. U kunt ook in plaats daarvan de updates naar een USB-stick downloaden en de update op de tv installeren via USB (zie sectie 4 van dit artikel).

  1. Controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw tv
  2. Updates rechtstreeks via internet downloaden 
  3. De update installeren 
  4. Updaten met een USB-stick

  1. Controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw tv

  Om software-updates te kunnen ontvangen, zorgt u ervoor dat de instelling Automatic software download (Automatische softwaredownloads) van uw tv is ingesteld op ON (Aan). Zo wordt een update automatisch gedownload zodra er een beschikbaar is voor uw apparaat. Als u deze instelling op OFF (Uit) hebt gezet, dient u handmatig te controleren of er updates voor uw tv beschikbaar zijn.

  Om te controleren of de instelling Automatic software download (Automatische softwaredownloads) op ON of OFF (Aan of Uit) staat, of als u handmatig wilt controleren of er een firmware-update beschikbaar is voor het systeem, doorloopt u deze stappen:

  1. Druk op uw afstandsbediening op de knop HOME

   HOME-knop op de afstandsbediening
  2. Selecteer Help bij Settings (Instellingen)

   Menu Help 

  3. In het Help-menu schuift u omlaag totdat u System software update - Update the TV system software (Systeemsoftware-update - De systeemsoftware van de tv bijwerken) vindt onder System (Systeem)

   Update-menu

  4. Gebruik vervolgens de functie Check for a system software update (Controleren of er een systeemsoftware-update is) of zet de instelling Automatic software download (Automatisch software download) weer op ON (Aan)

  Uw tv gaat vervolgens zoeken naar updates en biedt u aan om ze te downloaden als er updates beschikbaar zijn.

  BELANGRIJK:

  • U moet akkoord gaan met het privacybeleid van Sony om softwaredownloads te kunnen ontvangen
  • Zelfs als Automatic software download (Automatisch software download) op ON (Aan) staat, ontvangt de tv pas software-updates via internet zodra u akkoord gaat met het privacybeleid van Sony. U kunt het Privacybeleid van Sony op elk moment bekijken en accepteren via: [HOME] > [Help] > [Privacy Setting] (Startscherm > Help > Privacy-instelling)
  • Als u tijdens de eerste configuratie van uw tv niet akkoord bent gegaan met het privacybeleid van Sony, gaat u als volgt te werk om ervoor te zorgen dat u firmware-updates ontvangt:
   1. Ga akkoord met het Privacybeleid van Sony via [HOME] > [Help] > [Privacy Setting] (Startscherm > Help > Privacy-instelling)
   2. Zorg dat de instelling Automatic software download (Automatische softwaredownloads) op ON (Aan) staat. Dit kunt u controleren via [HOME] > [Help] > [System software update] > [Automatic software download] (Startscherm > Help > Systeemsoftware-update > Automatische softwaredownloads)
   3. Controleer eenmaal handmatig of er updates zijn via [Home] > [Help] > System software update] > [Check for a system software update] (Startscherm > Help > Systeemsoftware-update > Controleren of er een systeemsoftware-update is)

  2. Updates rechtstreeks via internet downloaden

  Als er een update beschikbaar is om te downloaden, kunt u deze met de volgende procedure downloaden:

  1. Eerst vraagt de tv u of u wilt verdergaan met de download. Daarbij wordt de inhoud van de update (nieuwe functies, oplossingen voor programmeerfoutjes, enzovoort) getoond.
  2. Selecteer Yes (Ja) om verder te gaan.

  OPMERKING: Terwijl een update wordt gedownload, kunt u uw tv gewoon gebruiken.

  BELANGRIJK: Updates downloaden en updates installeren zijn twee verschillende processen.

  3. De update installeren

  Zodra de tv klaar is met het downloaden van een update, wordt u gevraagd of u deze update wilt installeren.

  Selecteer OK om de installatie te starten. In plaats daarvan kunt u ook Cancel (Annuleren) selecteren en later verdergaan met de installatie van de update.

  BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat het 30 minuten kan duren om een update installeren. Tijdens de installatiekunt u uw televisie niet gebruiken en wordt er een scherm met een updatepictogram weergegeven.

  Voortgangsbalk Android software-update

  WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken. Druk geen knoppen in, zet de tv niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de update wordt geïnstalleerd. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-update, reageert de tv mogelijk niet meer of moet deze worden gerepareerd.

  Zodra de installatie van de update is voltooid, kunt u uw tv weer gewoon gebruiken.

  4. Updaten met een USB-flashstation

  Als uw tv geen internettoegang heeft en/of u de update handmatig wilt uitvoeren, dan kunt u dat doen met een USB-flashstation door de update te downloaden van de ondersteuningswebsite van Sony.

  U kunt dit als volgt doen:

  1. Ga naar de ondersteuningswebsite van Sony
  2. Typ de naam van uw tv-model in het zoekvak

   Zoekvak model

   Als u niet weet wat het modelnummer van uw tv is, kijkt u op de sticker linksonder op het achterpaneel van uw tv.

   Het nummer van uw model zoeken

   Voorbeelden van correcte modelnamen zijn: KD-55X9305C | KD-65S8505C | KDL-55W805C
  3. Navigeer naar de sectie Downloads en selecteer de knop voor de firmwaredownload

   Download op de productpagina
  4. Volg de instructies op de website om de update te downloaden naar een USB-flashstation en voer de update uit op uw tv.

  Ondervindt u na de firmware-update nog steeds problemen, dan raden we u aan het volgende te proberen:

  • Voer een stroomcyclus uit door het AC-netsnoer vijf minuten lang losgekoppeld te houden en het netsnoer vervolgens weer aan te sluiten.
  • Herstel de fabrieksinstellingen: [Home] (Startscherm) > [Settings] (Instellingen) > [TV] > [Storage and Reset] (Opslag en Herstel) > [Factory data reset] (Fabrieksinstellingen herstellen).

  OPMERKING: De hier afgebeelde screenshots zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw land, model of firmwareversie.