Artikel-ID : 00144509 / Laatst gewijzigd : 19-06-2017

De TV SideView-app heet nu Video & TV SideView

    De TV SideView-app was vooral gericht op televisie kijken. Er is nu ook video-entertainment aan toegevoegd, zodat u een nieuwe entertainmentervaring krijgt waarbij televisie en video zijn geïntegreerd.  

    Om deze integratie te benadrukken, wordt de naam van de toepassing gewijzigd van ‘TV SideView’ in ‘Video & TV SideView’.

    Bezoek de Video & TV SideView-website voor informatie over compatibiliteit en om de app te downloaden.