Artikel-ID : 00123087 / Laatst gewijzigd : 17-07-2019

Wat zijn de opties in het menu Accessibility (Toegankelijkheid)?

  Met het menu Accessibility (Toegankelijkheid) kunt u bepaalde opties voor uw Sony Android-tv naar wens aanpassen, zoals:

  • Captions (Ondertiteling): stel ondertiteling in op de tv (beschikbaarheid van ondertiteling hangt af van de inhoud)
   • Subcategorieën: Display (Weergave) en Configure (Configureren)
  • Services (Diensten): TalkBack, Switch Access (Toegang schakelen) en tekstvergroting
  • Text to speech (Tekst naar spraak): de engine van Google voor tekst naar spraak

  U kunt het menu Accessibility (Toegankelijkheid) ook openen via het volgende pad:

  [HOME] > [Settings]* > [SYSTEM PREFERENCES - Accessibility] > [Captions/Services/Text to speech] (Startscherm > Instellingen > SYSTEEMVOORKEUREN - Toegankelijkheid > Ondertiteling/Diensten/Tekst naar spraak)

   HOME

  Android - startscherm  Settings (Instellingen)*

  Android - instellingen

  [SYSTEM PREFERENCES - Accessibility] (SYSTEEMVOORKEUREN - Toegankelijkheid)

  Android - Toegankelijkheid

  Captions/Services/Text to speech
  (Ondertiteling/Diensten/Tekst naar spraak)

  Android - Ondertiteling/Diensten/Tekst naar spraak

  *OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.