Artikel-ID : 00245680 / Laatst gewijzigd : 09-10-2020

Firmware-oplossing: Het foutbericht [Network not connected/netwerk niet verbonden] oplossen - Bijgewerkt op 7 oktober 2020

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Firmware v6.6575-oplossing beschikbaar

  Sony kondigt met genoegen aan dat het nieuwste firmwarepakket v6.6575 het hieronder beschreven probleem zal oplossen.

  De aanbevolen manier om deze update te ontvangen is door ervoor te zorgen dat de instelling voor het automatisch downloaden van software op uw tv is INGESCHAKELD.
  De update wordt de komende weken op alle in aanmerking komende tv's geïnstalleerd. 

  U kunt de firmware ook downloaden en uw tv bijwerken via USB met een flash-geheugen.

  Sony neemt altijd feedback van klanten in beschouwing en streeft naar innovatie en een hoge productkwaliteit.
   


  Netwerkfoutmelding of verkeerde tijd weergegeven

  Wordt de melding [Network not connected] (Netwerk niet verbonden) weergegeven nadat u de tv onlangs hebt bijgewerkt en ervaart u een of meer van de volgende symptomen:

  • U ziet dat de tijd die wordt aangegeven op het START-scherm onjuist is.
  • Sommige apps werken mogelijk niet, terwijl andere normaal werken.
  • De netwerkstatus is: 'Connected, No Internet' ('Verbonden, geen internet'). 

  In dit geval komt de interne klok van uw tv na de software-update mogelijk niet overeen met de internetklok, wat deze netwerkfout veroorzaakt.
  U kunt dit oplossen door de klokinstelling te wijzigen in 'Network Time' ('Netwerktijd'). 
   

  De klok instellen op Netwerktijd

  Ga naar Instellingen instellingentandwiel → blader omlaag naar Systeemvoorkeuren) → selecteer Datum en tijd → selecteer Netwerktijd gebruiken 

  Als u zenders hebt geïnstalleerd, kunt u ook minstens 30 seconden naar een tv-zender kijken en terugkeren naar het START-scherm om te controleren of de weergegeven tijd juist is.

   

  Als uw situatie niet verbetert nadat u deze oplossing hebt geprobeerd, neem dan contact met ons op (VK) (Ierland).