Artikel-ID : 00124663 / Laatst gewijzigd : 06-09-2019Afdrukken

De BRAVIA-TV zet zich stand-by wanneer USB-apparaten worden aangesloten via een USB-hub.

    De tv ondersteunt het gebruik van USB-apparaten die via USB-hubs worden aangesloten niet.

    Sluit het USB-apparaat altijd rechtstreeks aan op de tv, zonder een hub te gebruiken.