Artikel-ID : 00206358 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Het bericht 'Unable to access Internet Check your network connection'(Kan geen toegang tot internet krijgen; controleer de netwerkverbinding) verschijnt in het startmenu

  Het bericht wordt weergegeven in het startmenu wanneer de tv geen verbinding heeft met internet of terwijl u Picture-in-picture (Beeld in beeld) gebruikt.

  Afhankelijk van de internetverbindingsstatus veranderen de details van het bericht als volgt:

  • Nooit verbonden geweest met internet: Kan geen toegang krijgen tot internet
  • Kan niet worden verbonden met Wi-Fi: Wi-Fi is niet aangesloten
  • Kan niet worden aangesloten op een netwerk via de LAN-kabel: Ethernet is niet aangesloten
  • Terwijl u Picture-in-picture (Beeld in beeld) gebruikt: De programmanaam wordt weergegeven wanneer de tv in de modus Picture-in-picture (Beeld in beeld) staat, en wanneer u een externe ingang gebruikt met Picture-in-picture, ziet u de naam van de ingang (en apparaatgegevens, indien van toepassing).

  Voorbeelden:

  Opmerking: Het bericht dat meldt dat de tv niet is verbonden met internet kan tijdelijk worden verborgen door DISMISS (Negeren) te selecteren. Het bericht wordt weergegeven tot de tv met internet is verbonden.