Artikel-ID : 00174524 / Laatst gewijzigd : 30-03-2020

4K-inhoud kan ondanks dat mijn tv 4K ondersteunt, niet op Netflix worden bekeken

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer onderaan dit artikel de Producten en categorieën waarop dit artikel van toepassing is.

  Controleer het volgende.

  • Voor 4K-inhoud voor Netflix is 4K/60p-ondersteuning nodig. Bevestig of uw tv 4K/60p ondersteunt.
    
  • Voor Bravia 4K-tv's die in 2015 of later op de markt zijn gebracht:
   Zorg er bij Bravia 4K-tv's die een HDMI-signaalindeling hebben voor dat de Enhance mode (Verbeterde modus) (HDMI 6 GHz) is ingesteld.
   OPMERKING: U kunt Netflix 4K-inhoud bekijken door de Enhance mode (Verbeterde modus) op ON (AAN) te zetten, omdat hierdoor de tv HDMI 6 GHz kan ondersteunen.
    
  • Voor Bravia 4K-tv's die in 2014 op de markt zijn gebracht:
   De UBP-X800-software wordt verbeterd om Netflix 4K-inhoud te ondersteunen op tv's die HDMI tot maximaal 3 GHz ondersteunen.