Artikel-ID : 00129298 / Laatst gewijzigd : 30-01-2018

Scherm wordt zwart nadat het apparaat enige tijd normaal werkte (geen knipperende led) - Wegvallend geluid mogelijk

  BELANGRIJK: De hieronder beschreven probleemoplossingsprocedure is bedoeld voor videoproblemen die aanwezig zijn via ALLE tv-ingangen (Tuner, HDMI, USB, PC ...). Dit probleem zich slechts bij bepaalde ingangen voordoet, is een andere procedure voor probleemoplossing vereist.

  • Alleen de Tuner-ingang heeft dit probleem, maar de videokwaliteit via HDMI (dit kunt u testen door een dvd af te spelen), USB (dit kunt u testen met een foto op een USB-stick) of pc is goed? Start Problemen met afstemmen oplossen .
  • HDMI (dit kunt u testen door een dvd af te spelen), USB (dit kunt u testen met een foto op een USB-stick) of de pc-ingang hebben dit probleem, maar de videokwaliteit via de Tuner-ingang is goed? Start Connectiviteitsproblemen oplossen .


  Als het scherm permanent zwart is of na een tijdje zwart wordt, voert u de volgende procedure voor probleemoplossing uit.

  1. Controleer dat het netsnoer stevig is aangesloten op een werkend stopcontact.

  • Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een stopcontact als het is aangesloten op een overspanningsbeveiliging.
  • Controleer dat het stopcontact is ingeschakeld als het is verbonden met een wandschakelaar.


  2. Als het probleem zich blijft voordoen, drukt u op de toets HOME of MENU op de meegeleverde afstandsbediening of op de knop op de tv.

  OPMERKING: Het menu Home wordt niet weergegeven indien de tv-ingang niet geactiveerd is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een decoder gebruikt of een dvd / bd bekijkt. Controleer dat de tv-ingang is geselecteerd via de toets [Bravia Sync] op de afstandsbediening.

  Nadat de fabriekswaarden opnieuw zijn ingesteld, drukt u op de toets HOME of MENU om te controleren of het menu Home wordt weergegeven. Als het menu Home nog steeds niet wordt weergegeven, is reparatie mogelijk vereist. Neem contact op met Sony voor verdere assistentie.

  3. Controleer de sectie Clock / Timers (Klok/Timers) en de Eco-instellingen van uw tv.

  OPMERKING: De tijd instellen voor Sony Android-tv .

  4. Controleer of er een firmware- of software-update voor uw tv beschikbaar is indien het probleem niet is verholpen.

  Hoe kan ik de software van mijn tv rechtstreeks via het internet bijwerken?

  Firmware- en software-updates uitvoeren voor Sony Android-tv

  Mijn tv is niet verbonden met het internet. Hoe kan ik een software-upgrade krijgen?

  Sony Android-tv bijwerken door middel van een USB-flashstation


  Nog altijd geen oplossing gevonden nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd? Neem contact op met Sony voor verdere assistentie.