Artikel-ID : 00169781 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Welke afstandsbedieningen zijn compatibel met de Android TV van Sony?

  Er zijn twee officiële afstandsbedieningen voor de EU-regio die compatibel zijn met de Android TV van Sony: de standaard infraroodafstandsbediening en de touchpad-afstandsbediening.

  Standaard IR-afstandsbediening

  Sectie 1

  • Knop bron/ingang: De ingangsbron weergeven en selecteren
  • Menu Sync: Bravia Sync  starten
  • Aan-uitknop/stand-byknop tv: De tv inschakelen of de stand-bymodus activeren
  • Digitaal/Analoog: Schakelen tussen digitale en analoge ingang
  • TV/Radio: Schakelen tussen tv- en radiosignaal
  • Football-knop: De modus live-voetbal in- of uitschakelen

  Sectie 2

  • Cijfertoetsen (1 t/m 0): Zenders selecteren. Voor zendernummer 10 en hoger voert u de twee cijfers snel na elkaar in
   • In de teletekstmodus voert u het driecijferige paginanummer in om de pagina te selecteren
  • Exit-knop: Terugkeren vanaf het vorige scherm of het menu afsluiten
  • Teletekstknop: Teletekst weergeven
  Afbeelding Sectie 3
  • Gekleurde knoppen: Deze knoppen bieden toegang tot bepaalde functies (afhankelijk van de app of service die gebruikt wordt)
  • i+/? (Knop informatie/tekst weergeven): Informatie weergeven. Druk eenmaal om informatie weer te geven over het programma of de invoer die u bekijkt. Druk nogmaals om het venster van het scherm te verwijderen:
   • Verborgen informatie weergeven in de teletekstmodus
  • Netflix-knop: Druk op de knop voor toegang tot de online dienst 'Netflix':
   • OPMERKING: De Netflix-knop is vervangen door de TV-knopals Netflix niet beschikbaar is in uw regio
  • Help: De Help-optie openen

  Sectie 4

  • Action Menu (Actiemenu): De verkorte menugids openen met de populairste acties/functies voor uw tv
  • Guide-knop:  De elektronische programmagids (EPG) openen
  • Home-knop: Terugkeren naar het startscherm of het huidige menu annuleren
  • Discover-knop: De Inhoudsbalk openen om inhoud te zoeken
  • Back-knop: Terugkeren naar het vorige scherm of de vorige optie
  • TV-knop: Tv kijken
  • Knoppen Item selecteren (pijlen)/Enter:
   • Items selecteren of aanpassen
   • Geselecteerde items bevestigen
  Sectie 5
  • Volumeknoppen +/-: Het volume aanpassen
  • Spring-knop: Terugkeren naar de vorige zender of invoer die meer dan 15 seconden geleden werd bekeken. Schakelen tussen de huidige zender of invoer en de zender of de invoer die als laatste is geselecteerd.
  • Dempknop: Het geluid dempen. Nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen
  • Prog-knoppen: De volgende of vorige zender selecteren
  • In de teletekstmodus de volgende of vorige pagina selecteren

  Sectie 6

  • Audio-knop: Het geluid selecteren van een meertalige bron of dual sound voor het programma dat momenteel wordt bekeken (afhankelijk van de bron van het programma)
  • Ondertitelingsknop: De instellingen van de ondertiteling wijzigen
  • Breedbeeldknop: De weergave-instellingen van het scherm wijzigen. Druk herhaaldelijk op de knop om de hoogte-breedteverhouding te wijzigen

  Sectie 7

  • Knoppen Terugspoelen / Afspelen / Vooruitspoelen / Achteruit overslaan / Onderbreken / Vooruit overslaan / Stoppen: Werken met media-inhoud op de tv en op verbonden apparaten die compatibel zijn met Bravia Sync
  • REC: De functie  functie Opnemen op vaste schijf
  • OPMERKING: Het bericht 'To use this feature, a system software update is required. For details, please refer to Reference Guide' (Voor het gebruik van deze functie is een update van de systeemsoftware vereist. Zie de Referentiegids voor meer informatie) kan worden weergegeven als u niet de nieuwste software hebt geïnstalleerd.
  • Title list-knop: De titellijst openen van opgenomen titels op de vaste schijf

   

   Touchpad-afstandsbediening

  Sectie 1

  • Aan-uitknop/stand-byknop tv: De tv inschakelen of de stand-bymodus activeren

  Sectie 4

  • Action Menu (Actiemenu): De verkorte menugids openen met de populairste acties/functies voor uw tv
  • Back-knop: Terugkeren naar het vorige scherm of de vorige optie
  • Discover-knop: De Inhoudsbalk openen om inhoud te zoeken
  • Home-knop: Terugkeren naar het startscherm of het menu sluiten

  Sectie 5

  • Volumeknoppen +/-: Het volume aanpassen
  • Prog-knoppen: De volgende en vorige zender selecteren:
   • In de teletekstmodus de volgende of vorige pagina selecteren

  Sectie 8

  Sectie 9

  • Touchpad-gebied: Naar de verschillende menu's op uw tv navigeren via het aanraakgevoelige gebied

   Afbeelding

   

  Sectie 10

  • NFC-knop: (NFC) Raak het apparaat aan (bijv. met sommige Xperia-modellen) overeenkomstig de functie One-touch mirroring om het scherm weer te geven op de tv

  OPMERKING: De indeling van de knoppen op uw afstandsbediening kan afwijken, afhankelijk van uw regio.