Artikel-ID : 00256469 / Laatst gewijzigd : 11-03-2021

Er verschijnt een bericht over een software-update voor de afstandsbediening

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Wat is de software-update voor de afstandsbediening?

  Na het bijwerken van de software van de tv naar versie 6.4960 wordt er mogelijk een melding over een software-update van de afstandsbediening van de tv weergegeven. Zelfs als u Close (Sluiten) selecteert om de updatemelding te sluiten, verschijnt het bericht opnieuw wanneer u de tv opnieuw opstart.
  We raden u aan de software van de afstandsbediening bij te werken om de stabiliteit en prestaties te verbeteren.

  • Als u de software van de afstandsbediening wilt bijwerken, drukt u op Update now (Nu bijwerken). Houd de afstandsbediening van de tv tijdens de update in de buurt van de tv en verwijder de batterijen niet. De software-update duurt een paar minuten.
  • Als u de software van de afstandsbediening nu niet wilt bijwerken, drukt u op Close (Sluiten).

  Als u de melding hebt gesloten of als u de update op een later moment wilt uitvoeren, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → Remote control (Afstandsbediening) → Software update (Software-update) → Update (Bijwerken).
    

  Ik heb software van de afstandsbediening van de tv bijgewerkt, maar het lijkt alsof er niets is gewijzigd.

  Het scherm 'Software-update voor de afstandsbediening is beschikbaar’

  De originele software van de afstandsbediening van de tv geeft geen bericht weer dat de batterij bijna leeg is. Nadat u de software hebt bijgewerkt, wordt een bericht weergegeven wanneer het batterijniveau laag wordt.
   

  De software-update voor de afstandsbediening van de tv is mislukt.

  Scherm ‘Update mislukt'

  Druk op Try again (Opnieuw) en houd de afstandsbediening van de tv tijdens de update in de buurt van de tv en verwijder de batterijen niet.

  • Als de update nog steeds mislukt, vervangt u de batterijen van de afstandsbediening van de tv door nieuwe en probeert u de update opnieuw uit te voeren.
  • Als de update mislukt, zelfs nadat u de batterijen hebt vervangen, houdt u de knop POWER (AAN-UIT) van de afstandsbediening ongeveer 5 seconden ingedrukt om de tv opnieuw op te starten. Probeer vervolgens de update opnieuw uit te voeren.