Artikel-ID : 00162493 / Laatst gewijzigd : 31-05-2021

De afstandsbediening van de tv werkt niet correct of reageert helemaal niet

  BELANGRIJK: Als u een tuner / settopbox van een ander merk gebruikt, kunt u mogelijk alleen van zender wisselen met de meegeleverde afstandsbediening van het andere merk. De originele afstandsbediening van Sony werkt dan niet.

  OPMERKING: Sommige knoppen kunnen niet direct worden gebruikt nadat er opnieuw is opgestart. Wacht enkele minuten nadat u opnieuw hebt opgestart en probeer het daarna opnieuw.
  Raadpleeg voor Android TV de veelgestelde vraag hieronder:
  Waarom reageert de Android-tv niet op bepaalde afstandsbedieningsknoppen nadat ik opnieuw heb opgestart?


  Top tip - onze snelle aanbevolen oplossing

  Voordat u een van de onderstaande stappen voor het oplossen van problemen probeert, raden wij u aan de batterijen gedurende ongeveer 1 minuut uit de afstandsbediening te verwijderen. Plaats vervolgens de batterijen weer in de afstandsbediening volgens de polariteit (-/+).

  Als het probleem zich blijft voordoen, raden wij u aan om elke sectie in het artikel door te nemen met behulp van onze complete probleemoplossingsgids.
   

  Onze complete probleemoplossingsgids

  Dit artikel bestaat uit de volgende onderwerpen. Controleer eerst of het probleem wordt veroorzaakt door de tv of de afstandsbediening. Als het probleem wordt veroorzaakt door de afstandsbediening, vindt u hulp in de sectie over typen afstandsbedieningen. Controleer eerst Sectie A.  Sectie A:
  Controleren of de tv wel of niet werkt

  1. Controleer of de knoppen op de tv werken.
   OPMERKING: Afhankelijk van het model kan de positie van de knoppen op de tv variëren.
   Controleer de beide zijkanten en de achterkant, voorkant en bovenkant van uw tv.
    Afbeelding
  2. Controleer of het lampje (stroomlampje/stand-by-lampje) aan de voor-/onderkant van de tv aan is.
   OPMERKING: Afhankelijk van het model, kunnen de naam, positie en vorm
   van het lampje verschillen. Het lampje in het diagram aan de rechterkant is een voorbeeld.
    Afbeelding
   • Als het lampje brandt of rood knippert, gaat u door naar stap 3.
   • Als het lampje niet aan is, controleert u of het netsnoer of de netadapter losgekoppeld is of los zit.
    Als er geen probleem is met de bovengenoemde aansluiting, gaat u door naar stap 3.
     
  3. Voer een power-reset uit op de tv.
   Als het probleem wordt veroorzaakt door een externe factor, zoals een netwerkdienst, het uitzenden van gegevens of een aangesloten apparaat, is het mogelijk te verhelpen door uw tv te resetten.
  4. Verwijder externe apparaten om te controleren of deze geen invloed hebben op het functioneren.
   Verwijder aangesloten apparaten (externe vaste schijf met een USB-aansluiting, apparaat met een HDMI-aansluiting enz.) en koppel de kabels los van de tv-terminal.
   OPMERKING:
   • Verwijder het netsnoer van de tv niet.
   • Zijn de aansluitingen complex, bekijk ze dan goed, maak aantekeningen en zorg ervoor dat u weet hoe u de situatie weer kunt herstellen voor u alles loskoppelt.
   • Als er een specifiek apparaat is aangesloten en de tv knippert, bestaat er mogelijk een probleem met het aangesloten apparaat.

  Als u de tv niet kunt bedienen nadat u de bovenstaande zaken hebt gecontroleerd, moet het apparaat mogelijk worden nagekeken.
   


  Sectie B:
  Items van de afstandsbediening controleren (algemeen)

  OPMERKING: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap de werking van de afstandsbediening te controleren.

  1. Controleer of er knoppen van de afstandsbediening vastzitten.
  2. Reset de afstandsbediening.
   Mogelijk werkt de afstandsbediening tijdelijk niet omdat het batterijcontact slecht is of vanwege statische elektriciteit.
   1. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening (voor ongeveer 1 minuut).
    OPMERKING:
    • Afhankelijk van het type afstandsbediening gaat het klepje van het batterijvak op verschillende manieren open. Hieronder vindt u de meest voorkomende manieren waarop u het klepje van het batterijvak opent.
    • De afbeeldingen tonen de achterkant van de afstandsbedieningen.

     Afbeelding
      
   2. Houd de aan-uitknop van de afstandsbediening drie seconden ingedrukt.
   3. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
  3. Maak de aansluitpunten van de afstandsbediening schoon.
   De batterijaansluitpunten van de afstandsbediening kunnen vuil zijn. Verwijder het klepje van de batterijen en rol met uw duim de batterijen terwijl deze in de afstandsbediening zitten. Als de afstandsbediening begint te werken nadat u de batterijen hebt gerold, verwijder dan de batterijen en maak de aansluitpunten van de afstandsbediening schoon met een beetje reinigingsvloeistof voor cassettekoppen. Gebruik hiervoor een wattenstaafje of een zachte doek. Plaats de batterijen vervolgens terug in de afstandsbediening.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe.
   OPMERKING:
   • Plaats een batterij overeenkomstig met de aanduiding voor de +-pool en de --pool.
   • Zorg dat u de batterij plaatst vanaf de kant van de --pool zoals weergegeven op de afbeelding.
   • Gebruik nooit tegelijk nieuwe en gebruikte batterijen, of een combinatie van verschillende soorten batterijen.
   • Gebruik geen oplaadbare batterij.
    Afbeelding
  5. Voer een power-reset uit op de tv.
   Als het probleem wordt veroorzaakt door een externe factor, zoals een netwerkdienst, het uitzenden van gegevens of een aangesloten apparaat, is het mogelijk te verhelpen door uw tv te resetten.
  6. Verwijder externe apparaten om te controleren of deze geen invloed hebben op het functioneren.
   Verwijder aangesloten apparaten (externe vaste schijf met een USB-aansluiting, apparaat met een HDMI-aansluiting enz.) en koppel de kabels los van de tv-terminal.
   OPMERKING:
   • Verwijder het netsnoer van de tv niet.
   • Zijn de aansluitingen complex, bekijk ze dan goed, maak aantekeningen en zorg ervoor dat u weet hoe u de situatie weer kunt herstellen voor u alles loskoppelt.
   • Als er een specifiek apparaat is aangesloten en de tv knippert, bestaat er mogelijk een probleem met het aangesloten apparaat.

  Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het doorlopen van hiervoor genoemde stappen, gaat u door naar sectie C.


   


  Sectie C:
  Type afstandsbediening selecteren (algemeen)

  Controleer het type afstandsbediening met de storing.
  OPMERKING: De vorm van de afstandsbediening varieert afhankelijk van het model. Hieronder ziet u enkele afbeeldingen van veelvoorkomende infrarood-/draadloze afstandsbedieningen.

   Infraroodafstandsbediening

   Draadloze afstandsbediening

   Voor de afstandsbediening van de Android TV die is uitgebracht in 2016

      Afbeelding    

  [A]: IR-markering
   Afbeelding 

   Afbeelding 

  [B]: Voice Search-knop

   Als op uw afstandsbediening een IR-markering Afbeelding is aangebracht, hebt u een infraroodafstandsbediening.
  Als u een infraroodafstandsbediening gebruikt, gaat u door naar Sectie D.

   Als op uw afstandsbediening geen IR-markering Afbeelding is aangebracht, hebt u een draadloze afstandsbediening.
  Als u een draadloze afstandsbediening gebruikt, gaat u door naar Sectie E.

  OPMERKING: Als alleen de knop Zoeken met gesproken zoekopdrachten Afbeelding niet werkt op de afstandsbediening van de Android TV, kijk dan bij Spraakopdrachten werken niet met mijn afstandsbediening.

   De IR-markering Afbeelding ontbreekt op afstandsbedieningen van Android TV's die in 2016 zijn uitgebracht, maar dit zijn toch infraroodafstandsbedieningen.
  Als u dit type afstandsbediening gebruikt, gaat u door naar Sectie D.

  OPMERKING: Als alleen de knop Zoeken met gesproken zoekopdrachten Afbeelding niet werkt op de afstandsbediening van de Android TV, kijk dan bij Spraakopdrachten werken niet met mijn afstandsbediening.

   

   


   

   

  Sectie D:
  Items van de infraroodafstandsbediening controleren

  Afbeelding  Controleer het volgende item.

  OPMERKING: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap de werking van de afstandsbediening te controleren.

   

  1. Bepaal de locatie van de sensor van de infraroodafstandsbediening en let vervolgens op de volgende punten.
   1. Let erop dat u, indien u gebruikmaakt van de afstandsbediening, deze altijd direct op de afstandsbedieningssensor van het apparaat richt.

    OPMERKING: De infraroodsensor bevindt zich links, in het midden of rechts onderaan het tv-scherm. Als er een IR-markering Afbeelding aanwezig is, bevindt de infraroodsensor zich naast de markering. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product. Afbeelding
   2. Verwijder eventuele obstakels die zich tussen de afstandsbediening en het apparaat bevinden.
    • Controleer of de infraroodsensor (infraroodontvanger) van het product niet geheel of gedeeltelijk wordt bedekt door kamerplanten of meubilair, enz.
    • Als u een Soundbar gebruikt, controleer dan of deze de infraroodsensor van de tv niet blokkeert.
    • Niet alleen glaswanden maar ook fluorescentie- of halogeenlampen kunnen verhinderen dat het infraroodsignaal de tv bereikt.
    • Van energiebesparende lampen is bekend dat ze de frequenties van afstandsbedieningen kunnen storen. Kijk of het helpt om de producten uit de buurt te plaatsen van de lamp, of de lamp uit de buurt van de producten.
   3. Zorg dat er geen fel licht of zonlicht op de infraroodsensor schijnt.
    Fel licht en zonlicht kunnen soms storing van infraroodsignalen veroorzaken, met name wanner het licht rechtstreeks op de infraroodsensor of op de tv valt.
  2. Controleer of de afstandsbediening een infraroodsignaal verzendt .
   U kunt controleren of de afstandsbediening normaal werkt door via de camera van een mobiele telefoon of een digitale camera naar de infraroodzender van de infraroodafstandsbediening te kijken.
  3. Als de instelling Light Sensor (Lichtsensor) aanwezig is, probeer dan of het helpt om de instelling Light Sensor (Lichtsensor) in te stellen op OFF (Uit) om het probleem te verhelpen.

   OPMERKING: Onderstaande stappen zijn een voorbeeld.

   1. Druk op de tv zelf op de knop HOME (MENU (Start (menu)).
   2. Gebruik de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om Preferences (Voorkeuren) te selecteren.
   3. Druk op de knop INPUT.
   4. Druk op de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om ECO te selecteren.
   5. Druk op de knop INPUT.
   6. Gebruik de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om Light Sensor (Lichtsensor) te selecteren.
   7. Druk op de knop INPUT.
   8. Druk op de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om OFF (Uit) te selecteren.
   9. Druk op de knop INPUT.
  4. Werk de software van de tv bij naar de meest recente versie .
   Mogelijk wordt het probleem verholpen door de software bij te werken naar de meest recente versie.
   OPMERKING:
   • Gebruik voor de bediening de knoppen op de tv of een andere afstandsbediening.
   • Het downloaden en bijwerken neemt tijd in beslag.

  De bovenstaande stappen zouden het probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, dan moet het apparaat misschien worden nagekeken of de afstandsbediening worden vervangen.

   


  Sectie E:
  Items van de draadloze afstandsbediening controleren

  BELANGRIJK: Als het probleem optreedt bij de touchpad-afstandsbediening van de Android-tv, kijk dan bij  Problemen met de touchpad-afstandsbediening oplossen .

   

   Afbeelding  Controleer het volgende item.

  OPMERKING: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap de werking van de afstandsbediening te controleren.

  [A]: Touchpad-afstandsbediening
  [B]: One-touch remote

   

  1. Registreer de draadloze afstandsbediening (opnieuw).
   U kunt de draadloze afstandsbediening alleen gebruiken nadat u deze hebt geregistreerd bij de BRAVIA-TV. Gebruik de bedieningsknoppen van de BRAVIA-TV of van de infraroodafstandsbediening om de draadloze afstandsbediening (opnieuw) te registreren. Mogelijk wordt het probleem opgelost door de afstandsbediening opnieuw te registreren, ook al hebt u deze al geregistreerd.
   Voor informatie over het registreren raadpleegt u de onderstaande instructies.
  2. Als het radioapparaat in de buurt van de tv of de afstandsbediening is geplaatst, controleer dan of het radioapparaat geen storende invloed heeft door dit op een andere plaats op te stellen, enz. Radiosignalen die de draadloze afstandsbediening uitzendt, kunnen worden gestoord door radioapparatuur zoals een draadloos toegangspunt (draadloze router), draadloze handset, mobiel apparaat, magnetron, draadloze telefoon, enz.

   Afbeelding
    
  3. Wanneer er vlak bij de achterkant van de tv een oude splitter is aangesloten, controleer dan of het probleem wordt verholpen door deze tijdelijk te verwijderen. De mogelijkheid bestaat dat het weglekkende radiosignaal van het oude model splitter het radiosignaal van de draadloze afstandsbediening stoort. Als u de splitter verwijdert om het probleem op te lossen, controleer dan of het probleem is verholpen nadat u de oude splitter hebt vervangen door een nieuw exemplaar.
   Afbeelding
  4. Werk de software van de tv bij naar de meest recente versie .
   Mogelijk wordt het probleem verholpen door de software bij te werken naar de meest recente versie.
   OPMERKING:
   • Gebruik voor de bediening de knoppen op de tv of een andere afstandsbediening.
   • Het downloaden en bijwerken neemt tijd in beslag.

   

  De bovenstaande stappen zouden het probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, dan moet het apparaat misschien worden nagekeken of de afstandsbediening worden vervangen.