Artikel-ID : 00197028 / Laatst gewijzigd : 20-01-2022

Basisinformatie over Bluetooth-koppelingen en Bluetooth-verbindingen

  BELANGRIJK:

  1. Bluetooth-hoofdtelefoons en -luidsprekers kunnen niet met meerdere apparaten tegelijk worden verbonden.

  2. U kunt het vergelijken met telefoneren: vanaf één toestel kunt u niet naar meerdere telefoons tegelijk bellen:
   Als uw hoofdtelefoon al is verbonden met een mobiel apparaat, kan deze niet tegelijkertijd worden verbonden met een ander mobiel apparaat.

  3. U kunt dit probleem aanpakken door op het mobiele apparaat dat als eerste werd verbonden de Bluetooth-verbinding met de hoofdtelefoon of luidspreker te annuleren. Vervolgens kunt u een verbinding maken met een ander mobiel apparaat. Lees de volgende uitleg over Bluetooth-koppelingen en Bluetooth-verbindingen.   

  Wat is koppelen via Bluetooth?
  Koppelen via Bluetooth is een vorm van informatieregistratie om een link te creëren tussen apparaten. Door apparaatinformatie tussen apparaten uit te wisselen en te registreren (koppeling), kunt u ze met elkaar verbinden.

  Om een Bluetooth-apparaat te kunnen gebruiken, moet u het eerst met een ander Bluetooth-apparaat koppelen. Koppelen is vergelijkbaar met het uitwisselen van telefoonnummers. Zoals u telefoonnummers moet uitwisselen om een persoon te kunnen bellen, moet u eerst de koppelingsgegevens van elk Bluetooth-apparaat registreren om de apparaten met elkaar te kunnen verbinden. Nadat u de apparaten voor het eerst hebt gekoppeld, hoeft u de koppelingsprocedure niet iedere keer te herhalen. Dit komt doordat elk apparaat de benodigde informatie heeft opgeslagen en zich dus eenvoudig opnieuw kan verbinden.

  En zoals u een persoon niet meer kunt bellen wanneer u het telefoonnummer vergeet, zo kunt u uw Bluetooth-apparaat niet meer verbinden met een apparaat wanneer u de eerder geregistreerde koppelingsgegevens van uw apparaat verwijdert (bijvoorbeeld door het apparaat te resetten).

   

  Mocht dat gebeuren, dan moet u de apparaten opnieuw koppelen voordat u ze met elkaar kunt verbinden. Dit geldt ook als u uw mobiele apparaat wijzigt (bijvoorbeeld bij aanschaf van een nieuwe smartphone). In dat geval moet u een nieuwe koppeling maken tussen het nieuwe apparaat en de hoofdtelefoon of luidspreker.
  Raadpleeg de volgende pagina's voor het koppelen van Bluetooth-apparaten.

  OPMERKING: Er kan een beperkt aantal Bluetooth-apparaten worden geregistreerd op de Bluetooth-hoofdtelefoon. Als u de registratielimiet hebt bereikt en u probeert een nieuw toestel te registreren, dan worden de koppelingsgegevens van een van de apparaten die u eerder hebt geregistreerd (het eerste apparaat in uw verbindingsgeschiedenis) verwijderd.


  Wat is een Bluetooth-verbinding?

  Een Bluetooth-verbinding is een overdracht tussen twee Bluetooth-apparaten. Om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, moet u eerst de informatie van elk apparaat registreren op het andere apparaat. Nadat u de apparaten voor het eerst hebt gekoppeld, hoeft u de koppeling niet te herhalen om ze opnieuw te verbinden.

  Het tot stand brengen van een verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten is vergelijkbaar met een telefoongesprek. Zoals personen elkaar kunnen bellen wanneer ze elkaars telefoonnummer weten, kunt u twee apparaten met elkaar verbinden als ze zijn gekoppeld, dat wil zeggen wanneer de koppelingsgegevens zijn uitgewisseld en opgeslagen.

  BT1

  De procedures om verbindingen tot stand te brengen en te beëindigen, verschillen per Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het product.
  Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of helpgids van uw product.
  Als u uw Bluetooth-apparaat niet kunt koppelen of verbinden, raadpleeg dan de volgende pagina.