Artikel-ID : 00119415 / Laatst gewijzigd : 15-09-2023Afdrukken

Hoe kan ik een Android TV van Sony (soft) resetten of in- en uitschakelen?

  BELANGRIJK: Deze oplossing is van toepassing op Android TV's. Voor informatie over het resetten van een andere BRAVIA-TV dan een Android TV raadpleegt u: Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.


  Uw BRAVIA-TV werkt met het besturingssysteem Android, dat ook gebruikt wordt in veel smartphones en tablets. Net als bij die apparaten is het resetten van uw Android TV een doeltreffende methode voor het oplossen van bepaalde problemen, zoals: 'er verschijnt geen beeld', 'er wordt alleen geluid uitgevoerd', 'de afstandsbediening doet het niet' of 'de app is extreem langzaam'.

  Voer de volgende handelingen uit om de tv te resetten.

  OPMERKINGEN:

  • Als er een externe vaste USB-schijf is aangesloten op de tv, koppelt u de USB-kabel los voordat u de tv reset.
  • Als de tv is uitgeschakeld, schakelt u deze eerst in en voert u de volgende handeling uit.
    
   1. Richt de afstandsbediening op de verlichtings-LED en houd de knop POWER van de afstandsbediening ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het bericht Uitschakelen verschijnt.

    Afbeelding

    [1]: Verlichtings-LED
    [2]: POWER-knop op de afstandsbediening

     
   2. De tv start wordt automatisch opnieuw opgestart. Na ongeveer een minuut gaat de tv weer aan.
    Als de tv niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de POWER-knop van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.


    Afbeelding
     
   3. Het resetten van de tv is voltooid.
    Controleer of uw probleem is opgelost.

  OPMERKINGEN:

  • Als u de stekker van het netsnoer van de tv uit het stopcontact haalt en vervolgens weer in het stopcontact steekt, kan dat hetzelfde effect hebben als de hierboven beschreven stappen voor het resetten van de tv.
   Als de situatie niet verandert nadat u op de POWER-knop van de afstandsbediening hebt gedrukt, probeert u het bovenstaande. Wanneer u het netsnoer van de tv loskoppelt van het lichtnet en enige tijd wacht, leidt dat tot ontlading van de elektriciteit die in het apparaat is achtergebleven. Onnodige gegevens en foutinformatie in het geheugen worden daardoor gewist en de standaardwaarden worden hersteld, zodat u de tv weer gewoon kunt gebruiken.

   Afbeelding
    
   1. Zet de tv uit.
   2. Haal de stekker van het netsnoer van de televisie uit het stopcontact.
   3. Wacht 30 seconden terwijl de televisie niet op het lichtnet is aangesloten.
   4. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.

  Als het probleem na de power-reset nog niet is opgelost, kunt u proberen de fabrieksinstellingen te herstellen.

  De fabrieksinstellingen van de Android TV herstellen