Artikel-ID : 00140822 / Laatst gewijzigd : 20-01-2022Afdrukken

Ik kan geen Bluetooth-apparaten koppelen met de tv.

  Probeer het volgende als u uw Bluetooth-apparaat niet kunt koppelen.

  OPMERKING:

  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de batterij van het Bluetooth-apparaat voldoende opgeladen is.

  1. Wanneer u vier of meer Bluetooth-apparaten koppelt met de tv, kan de verbinding of het koppelen mislukken.
   Zet alle Bluetooth-apparaten uit die u niet gebruikt of annuleer het koppelen via een andere methode en maak vervolgens opnieuw verbinding met het gewenste Bluetooth-apparaat.

  2. Bluetooth-apparaten gebruiken de 2,4 GHz-band. Daardoor kan de communicatie in snelheid afnemen of onderbroken worden door storing van het draadloze LAN. De kans op storing door radiogolven is groter als er elektrische huishoudelijke apparaten (zoals magnetrons of smartphones) in de buurt geplaatst zijn.

  3. De tv of het apparaat werkt mogelijk niet op een metalen rek door storing van de draadloze communicatie.

  4. Reset de tv en controleer of het probleem is verholpen. Voor informatie over resetten raadpleegt u: 
   Een Android-tv resetten

  5. Stel Bluetooth opnieuw in en controleer of het probleem is verholpen.

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) in de categorie Network & Accessories (Netwerk en accessoires).
   4. Selecteer Bluetooth.
   5. Zet Bluetooth vanuit de stand on (aan) op off (uit)
   6. Schakel Bluetooth weer in met on (aan).
  6. Voer software-updates uit en controleer of het probleem is verholpen. Voor informatie over software-updates raadpleegt u:
   Een software-update uitvoeren.