Artikel-ID : 00276534 / Laatst gewijzigd : 06-07-2023Afdrukken

Kan ik het infoscherm op een Android TV of Google TV uitzetten of uitschakelen?

  BELANGRIJK: Dit artikel is van toepassing op Android TV's en Google TV's. Raadpleeg voor andere BRAVIA-tv's Hoe schakel ik het info-scherm op mijn tv uit?.

  Volg deze stappen om het Info-scherm op uw Android TV of Google TV uit te schakelen:

  1. Open het scherm Settings (Instellingen).
   • Voor modellen die in 2019 of later zijn uitgebracht: Gebruik de knop Quick Settings (Snelle instellingen):
    • Druk op de afstandsbediening op de knop (Quick Settings) (Snelle instellingen).
    • Selecteer (Instellingen).
   • Voor andere modellen: gebruik de knop HOME (Start):
    • Druk op de afstandsbediening op de knop HOME.
    • Selecteer (Instellingen).
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Channels & Inputs (Zenders en ingangen) → Info-scherm → stel in op uitschakelen.
   • Selecteer Tv kijkenInfo-schermVerborgen of stel in op uitschakelen.
   • Selecteer Channels (Zenders) → Info-schermVerborgen of Off (Uit).
   • Selecteer Channel Setup (Zenders selecteren) → Info-schermOff (Uit) of stel in op uitschakelen.
    De volgende afbeelding is een voorbeeld van een weergegeven scherm.
    Instellingenscherm info-scherm