Artikel-ID : 00198381 / Laatst gewijzigd : 02-11-2018

De audio en video lopen niet synchroon

  Voor sommige tv's die in 2013 zijn uitgebracht, kan het geluid vertraagd worden bij het afspelen van content van een apparaat dat is aangesloten via een HDMI-kabel, terwijl op het apparaat de instelling voor audio-uitvoer is ingesteld op Dolby Digital. Het Dolby® Digital-audiobestand van een film, videogame of tv-programma duurt langer om te decoderen dan het videobestand en dat veroorzaakt de vertraging van het geluid. Dit is iets wat niet kan worden verholpen. Als tijdelijke oplossing kunt u de instelling voor audio-uitvoer op het aangesloten apparaat instellen op Linear PCM of Stereo.

  De klant moet mogelijk de handleiding raadplegen of contact opnemen met de fabrikant van het aangesloten apparaat om de instelling voor audio-uitvoer te wijzigen.

  Er zijn een aantal omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de audio en video niet synchroon lopen:

  • Als u naar een tv-programma kijkt, kan het te maken hebben met de uitzending zelf of met een slechte verbinding met uw kabel-/satellietdecoder (indien van toepassing).
  • Als een dvd- of Blu-ray Disc-speler is aangesloten, kan een slechte verbinding of de schijf zelf de oorzaak zijn.
  • Als u een Home Theatre-systeem met een digitale optische kabel hebt aangesloten, kan er mogelijk audiovertraging optreden, waarvoor handmatige aanpassing van het geluid op het Home Theatre-systeem is vereist. Het probleem kan zelfs veroorzaakt worden door een instelling op de tv zelf.

  OPMERKING: Als de tv is verbonden met een Soundbar of Home Theatre-systeem (met een HDMI-kabel of optische kabel), wordt het geluid mogelijk vertraagd. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen in de audioverwerking van extern verbonden apparaten. In dit geval zijn uw TV-speakers niet het probleem.

  Aangezien elke stap hieronder een mogelijke oplossing is, moet u na het voltooien van elke stap controleren of het probleem is opgelost.

  1. Zorg ervoor dat op de tv de nieuwste systeemsoftware (firmware) is geïnstalleerd.

   OPMERKINGEN:

   • Niet alle tv's hebben software die kan worden bijgewerkt. Controleer de specificaties van uw tv om te zien of uw tv kan worden bijgewerkt. 
   • Als de tv is verbonden met een breedbandinternetverbinding, kan een software-update worden gedownload via het menu van de tv.
  2. Als u naar een tv-programma kijkt, probeer dan het kanaal te veranderen om te zien of het probleem zich ook voordoet op andere kanalen. Als het probleem zich alleen voordoet op één kanaal, is de uitzending het probleem.

   OPMERKING: Als het probleem zich alleen voordoet op één kanaal, kunt u contact opnemen met de kabelmaatschappij.

  3. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de tv en het bronapparaat (decoder, dvd-speler, Blu-ray Disc-speler, Home Theatre-systeem of gameconsole).
  4. Probeer een andere videobron af te spelen om te bepalen of het probleem zich voordoet bij andere aangesloten apparaten.
  5. Als uw tv een gamemodus-instelling heeft, kunt u één van de volgende methoden proberen:
   • Schakel de gamemodus uit terwijl u tv kijkt of een dvd of Blu-ray Disc afspeelt.
   • Schakel de gamemodus in als u een videogame speelt.
  6. Als het probleem zich voordoet als u de TV-speakers gebruikt, voert u een power-reset uit op de tv.
  7. Als u een Home Theatre-systeem hebt en een digitale optische kabel gebruikt voor de verbinding, moet u de instelling voor audio-/videosynchronisatie of voor audiovertraging op het Home Theatre-systeem handmatig wijzigen (indien beschikbaar).

   OPMERKINGEN:

   • Aanpassingen in de audiovertraging variëren meestal van 0 ms tot ongeveer 250 ms.
   • Raadpleeg voor informatie over de beschikbaarheid van instellingen voor A/V-synchronisatie of audiovertraging de handleiding die bij het product is geleverd. 
   • Voor Home Theatre-systemen van derden raadpleegt u de handleiding of neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over het aanpassen van de instelling voor A/V-synchronisatie.

  Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.