Artikel-ID : 00267546 / Laatst gewijzigd : 31-08-2023Afdrukken

Wat betekenen de knoppen van mijn Sony TV afstandsbediening?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Opmerking: De meegeleverde afstandsbediening en de indeling van de knoppen en de namen van de knoppen variëren per model, land of regio.

  • Er zijn vier generaties TV-afstandsbedieningen die hier worden weergegeven (het bovenste deel van de afstandsbediening).
  • Klik of tik op de afbeelding van uw afstandsbediening om de uitleggids te bezoeken. In elke gids worden alle bovenste, middelste en onderste knoppen uitgelegd.
  • Je vindt ook een volledig voorbeeld onder de selector in dit artikel.

   


  Afstandsbediening voorbeeld

  De bovenste knoppen op de afstandsbediening

  • INPUT: Kiest en geeft de ingangsbron weer.
  • (Google Assistent)/(microfoon): gebruik Google Assistant (alleen bij een beperkt aantal regio's/landen/talen/tv-modellen) of gesproken zoekopdrachten. (Zoek bijvoorbeeld inhoud met uw stem.) Zie Gesproken zoekopdrachten voor meer informatie.
  • (TV standby): de tv in- of uitschakelen (stand-bymodus).
  • SYNC MENU: geeft het BRAVIA Sync-menu weer. Raadpleeg voor meer informatie het BRAVIA Sync-overzicht.
  • DIGITAL/ANALOG, ANT: schakelen tussen de kabel- en antennemodus of de digitale en analoge modus.
  • STB MENU: geeft het menu van de aangesloten settopbox (kabel-/satellietbox) weer nadat u de IR Blaster hebt aangesloten en ingesteld.
  • Cijferknop/・(punt): digitale zenders selecteren met de knoppen 0–9.
  • DISPLAY: geeft informatie weer over de zender/het programma/de ingang die u bekijkt.
  • EXIT, SAIR SALIR: terug naar het vorige scherm of sluit het menu af. Bij een Interactieve toepassingsservice kunt u deze met EXIT afsluiten.
  • Google Play: toegang tot de online service Google Play. Zie Apps installeren vanuit de Google Play Store voor meer informatie.
  • NETFLIX (alleen bepaalde regio's/landen/tv-modellen): toegang tot de onlineservice Netflix.

  De middelste knoppen op de afstandsbediening

  • Gekleurde knoppen: voert de actieve bijbehorende functie uit.
  • ACTION MENU: geeft een lijst met contextuele functies weer. Raadpleeg Het actiemenu gebruiken voor meer informatie.
  • GUIDE: geeft de digitale programmagids weer. Raadpleeg De programmagids gebruiken voor meer informatie.
  • APPS: toegang tot diverse diensten en apps.
  • BACK: terug naar het vorige scherm.
  • HOME: geeft het hoofdmenu van de tv weer. Ga voor meer informatie naar de pagina van het Home menu (Startmenu).
  • TV: schakelt over naar een tv-zender of ingang en geeft de tv-menubalk weer. Raadpleeg De tv-menubalk gebruiken voor meer informatie.
  • DISCOVER: toont de inhoudsbalk om naar inhoud te zoeken.
  •  (Omhoog) /  (Omlaag) /  (Links) /  (Rechts) /  (Invoeren) (Navigatie D-Pad): door menu's op het scherm navigeren en selecteren.

  De onderste knoppen op de afstandsbediening

  • VOL +/-(Volume): past het volume aan.
  • JUMP: schakelt tussen twee zenders of ingangen. De tv schakelt tussen de huidige zender/ingang en de zender/ingang die u ervoor had gekozen.
  • MUTE: dempt het geluid. Druk nogmaals in om het geluid weer in te schakelen.
  • CH +/- (Zender): kiest de zender.
  • AUDIO: wijzigt de taal van het programma dat u op dat moment bekijkt.
  • (Snel terugspoelen) /(Afspelen) /(Snel vooruitspoelen) /(Vorige zoekopdracht) /(Pauze)/(Volgende zoekopdracht) /(Stoppen): bedient de media-inhoud op de tv en het aangesloten apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync.
  • SUBTITLE/CC: schakelt de ondertiteling in of uit (als de functie beschikbaar is).
  • HELP: geeft het menu Help weer. Hiervandaan opent u Help-gids.
  • WIDE: wijzigt het schermformaat.
  • PIC OFF: schakelt het beeld uit terwijl het geluid aan blijft.
  • DISPLAY: geeft informatie weer over de zender/ingang of het programma dat u bekijkt.

  Gerelateerde informatie

  • Afhankelijk van het model afstandsbediening kunnen de knoppen dezelfde functie hebben, maar er totaal anders uitzien. Op SUBTITLE/CC kan bijvoorbeeld 'CC'  of een ronde vorm met vier horizontale stippen  staan.  
  • Soms lijkt het erop dat een knop niet werkt, terwijl dat wel zo is. Zo kunt u met SUBTITLE/CC alleen ondertiteling inschakelen als die beschikbaar is voor het programma dat u bekijkt of de app die u gebruikt.  
  • In sommige apps, zoals Netflix, schakelt u ondertiteling via het instellingenmenu van de app in plaats van SUBTITLE/CC op de tv-afstandsbediening. Ondertiteling in- of uitschakelen wanneer u naar Netflix kijkt.