Artikel-ID : 00090102 / Laatst gewijzigd : 01-04-2019

Er is geen geluid wanneer ik mijn tv aansluit via ARC (Audio Return Channel)

  Met de functie Audio Return Channel (ARC) kunt u audio van de tv overbrengen op de versterker van een thuisbioscoop en de audio van uw tv beluisteren via het thuisbioscoopsysteem in plaats van de speakers van uw tv, zonder dat u een tweede kabel hoeft aan te sluiten tussen de tv en de thuisbioscoop.

  Deze oplossing is speciaal ontworpen om u te helpen wanneer de ARC-functie niet functioneert en zowel de tv als het audiosysteem compatibel zijn met de ARC-functie .

  Zorg ervoor dat de optie Control for HDMI (bediening voor HDMI) van beide producten op On (Aan) staat in de menu's. Controleer daarnaast of er een supersnelle HDMI-kabel wordt gebruikt en dat deze goed is aangesloten op de HDMI-poorten met ARC op beide producten.

  Meer informatie over het activeren van de functie Audio Return Channel (ARC)

  Als een van de producten ARC ondersteunt, dient u de producten aan te sluiten zoals aangegeven in het onderstaande diagram om geluid van de tv over te dragen naar het audiosysteem.

  Afbeelding

  OPMERKINGEN:

  • Indien er modelspecifieke informatie nodig is om de optie Control for HDMI (bediening voor HDMI) in te schakelen of om vast te stellen of uw product ARC ondersteunt, raadpleeg dan de instructies die zijn meegeleverd met het product.
  • Controleer of er een supersnelle HDMI-kabel wordt gebruikt en of deze goed is aangesloten op de HDMI-poorten met het label ARC op beide producten.
  • Sommige tv's met meerdere HDMI-ingangen ondersteunen de ARC-functie op slechts een van de ingangen. In deze gevallen is de ingang voorzien van de letters ARC.
  • Als een van de apparaten 'HDMI Control' (HDMI-bediening) niet ondersteunt, kan er via ARC geen geluid worden overgedragen.

  Voer de volgende stappen uit om een power-reset uit te voeren op de tv en het audiosysteem:

  1. Schakel de tv en het audiosysteem uit.
  2. Koppel de netsnoeren en de HDMI-kabel los van de tv en het audiosysteem. Laat de tv en het audiosysteem ongeveer een minuut losgekoppeld.
  3. Sluit de HDMI-kabel aan op de ARC HDMI-ingang van de tv en de ARC HDMI-uitgang van het audiosysteem, afhankelijk van het model van het gebruikte audiosysteem. Sommige A/V-ontvangers hebben een Out A en Out B. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI ARC Out van het audiosysteem dat is gelabeld met ARC.

  Als er externe apparaten van een derde partij zijn aangesloten op de ARC HDMI-ingang van de A/V-ontvanger, zoals een kabeldecoder, satellietontvanger of gameconsole, dient u deze apparaten eerst los te koppelen en de verbinding tussen de tv en het audiosysteem (zoals een A/V-ontvanger of Soundbar) intact te laten.

  OPMERKING: Apparaten van een derde partij kunnen ervoor zorgen dat de functie Control for HDMI (bediening voor HDMI) van de tv en het audio-apparaat stopt met functioneren.

  Het is mogelijk om gegevens of de cache te wissen met de External Input Services Application (de toepassing externe ingang-services).

  Voor Android TV's van Sony geproduceerd in 2015 (W75C, W80C, W85C, S80C, X80C, X83C, X85C, X90C, X93C and X94C).

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Onder de categorie Tv selecteert u Apps.
  4. Selecteer System apps (Systeemapps).
  5. Selecteer External Input Services (Externe ingang-services).
  6. Selecteer Clear data (Gegevens wissen) en kies OK.
  7. Selecteer Clear cache (Cache wissen) en kies OK.