Artikel-ID : 00091667 / Laatst gewijzigd : 03-07-2019Afdrukken

Wijzig uw Eco-instellingen en Timer-instellingen om te verhinderen dat uw tv naar stand-by gaat of het scherm zwart wordt

  Als uw tv na een tijdje naar stand-by gaat of als het scherm zwart wordt terwijl het geluid nog steeds kan worden gehoord, dan kan dit betekenen dat de Eco-instellingen en/of Timer-instellingen moeten worden aangepast.

   

  1. Eco-instellingen


  2. Timer-instellingen

   

   

   

   

  1. Eco-instellingen

   

   

   

   

  Voor Sony BRAVIA-tv's anders dan Android TV: Ga naar [Startmenu] > [Systeem settings] > [Eco] en kies de gewenste optie.

   

  Voor Android TV's van Sony: Druk op de startknop >  [Instellingen]* > [Verbruik] > [Eco] en kies de gewenste optie.

  OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.

  1-1. Energiebesparing

  Wanneer u [Picture Off] selecteert, blijft alleen het geluid.

  1-2. Stand-by als tv niet wordt gebruikt

  Schakelt de tv uit nadat die gedurende een voorafbepaalde tijd niet is gebruikt.

  1-3. Energiebeheer pc

  Schakelt de tv uit wanneer er gedurende 30 seconden geen signaal komt van de aangesloten pc.

  1-4. (Intelligente) Aanwezigheidssensor

  Wanneer er gedurende een voorafbepaalde tijd geen viewer wordt gedetecteerd voor het scherm, wordt het beeld automatisch uitgeschakeld, waarbij alleen het tv-geluid aan blijft. En na 30 minuten in beeld uit-modus schakelt de tv naar stand-bymodus.

  De aanwezigheidssensor is beschikbaar afhankelijk van het model, en werkt mogelijk op omgevingstemperatuur (oudere modellen) of gezichtsherkenning.

  Om de [Presence Sensor] in te stellen, drukt u op HOME en selecteert u [Settings] > [System Settings] > [Eco] > [Presence Sensor] > gewenste optie.

  [Strong]: Schakelt het beeld automatisch uit kort nadat de sensor geen gezichtspatronen herkent. Dit is de aanbevolen modus om doeltreffend het energieverbruik te verminderen

  [Moderate]: Maakt het scherm tijdelijk donker wanneer de sensor geen gezichtspatronen herkent, of schakelt het beeld uit nadat gedurende een voorafbepaalde tijd geen beweging is gedetecteerd. Dit is de aanbevolen modus om ontbrekende content te vermijden bij het verminderen van het energieverbruik

  [Mild]: Schakelt het beeld uit als de sensor gedurende een voorafbepaalde tijd geen gezichtspatronen of bewegingen detecteert. U kunt instellen hoeveel tijd moet verlopen voordat het tv-scherm wordt uitgeschakeld. Dit is de aanbevolen modus voor normaal tv-gebruik met normale energiebesparing

  [Off]: Schakelt [Presence Sensor] uit

  [Demo]: Controleert snel de bediening van [Presence Sensor]

  [Picture Off] (indien beschikbaar): Bepaalt hoeveel tijd moet verlopen voordat het tv-scherm wordt uitgeschakeld. U kunt de volgende tijdsduren selecteren wanneer [Mild] in [Sensor Mode] is geselecteerd: 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 10 /5

  [Auto Power Off] (indien beschikbaar): Schakelt automatisch naar stand-bymodus ongeveer 30 minuten nadat het beeld werd uitgeschakeld


  OPMERKING: Het bericht [Picture will turn off soon due to Presence Sensor.] verschijnt voordat het beeld wordt uitgeschakeld. Het bericht verschijnt niet wanneer [Strong] of [Demo] is geselecteerd.


  Mogelijke sensorproblemen

  1. Sensor is niet geactiveerd

  • De sensor detecteert mogelijk niets als de persoon voor het scherm niet beweegt.
  • De sensor is gevoelig voor beweging van kant naar kant en op en neer en is minder gevoelig voor voorwaarts of achterwaartse bewegingen van de kijker.
  • Het detectiebereik van de sensor kan afhangen van de locatie van de tv, de kamertemperatuur en de verlichting.

  2. De sensor wordt onbewust geactiveerd

  • Vermijd obstakels voor de sensor.
  • De sensor herkent mogelijk geen gezichtspatronen afhankelijk van de omstandigheden, vb. wanneer de kijker naar beneden kijkt, beweegloos ligt, een masker of bril draagt of in tegenlicht zit.

   

  2. Timer-instellingen

   

  Ook door de Timer-instellingen kan uw tv in stand-by gaan.

  Als u de instellingen voor de klok/timer voor Sony BRAVIA-tv's anders dan Android TV wilt openen, drukt u op [Startmenu] > [Systeem settings] > [Klok/Timers].

   

  • [On Timer]: Schakelt de tv aan uit stand-bymodus op de ingesteld tijd
  • [Sleep Timer]: Schakelt de tv uit na een voorafbepaalde tijd. Wanneer u de tv uitschakelt en opnieuw inschakelt, wordt [Sleep Timer] gereset naar [Off]
  • [Klokinstelling]: De klok handmatig of automatisch instellen

  Voor Android TV's van Sony drukt u op de startknop > [Instellingen] > [Date & time] (Datum en tijd) > [Automatic date & time] (Automatische tijd en datum).

  OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.