Artikel-ID : 00279740 / Laatst gewijzigd : 13-03-2024Afdrukken

Het led-licht van de tv brandt of knippert: betekenis van kleur en problemen met rood knipperend lampje oplossen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De led-aansluiting aan de voorzijde van uw tv kan van kleur veranderen afhankelijk van bepaalde activiteiten of de status van uw televisie. Dit artikel beschrijft de betekenis van de kleurcode en de mogelijke stappen die u kunt nemen om problemen op te lossen wanneer het led-licht van uw tv rood knipperend brandt. Dit is een serieus teken dat uw tv het niet goed doet.


  Wat betekenen de verschillende kleuren van het led-licht aan de voorzijde van de tv?

  De led-kleur geeft een bepaalde status of tv-activiteit weer. Als u een knipperende rode led ziet, gaat u naar de sectie genaamd 'Het led-lampje van mijn tv is rood en knippert meerdere keren'.

  Kleuren: Wit - Cyaan - Oranje - Roze - Groen - Geel

  Kan ik de led aan de voorzijde van de tv uitschakelen?

  Ja, maar dat is niet aan te raden. Zonder de led-kleuren kunt u de status van uw tv niet zien. U kunt het led-lampje aan de voorzijde van uw tv uitschakelen door de verlichtings-led op Uit te zetten. Volg de instructies voor uw type tv.

  Android TV- of Google TV-modellen

  Andere LCD- / LED TV-modellen


  Het led-lampje van mijn tv is rood en knippert meerdere keren

  Helaas is een rood knipperende led geen goed teken. Er zijn verschillende stappen die u kunt ondernemen om dit probleem op te lossen. Voer elke stap uit voordat u naar de volgende stap gaat.

  1. Als de tv zeven keer knippert, controleert u of deze niet oververhitraakt: zorg ervoor dat er voldoende ruimte achter de tv is voor ventilatie. Voor elk ander aantal knipperingen gaat u verder met stap twee.
  2. Schakel de tv UIT en weer IN met de afstandsbediening van de tv of de aan-uitknop op de tv. Maak van deze gelegenheid gebruik om alle apparaten die op uw tv zijn aangesloten los te koppelen om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
  3. Koppel uw tv los en laat deze twee minuten lang losgekoppeld. (Dit wordt een aan-uitcyclus genoemd).
  4. Indien mogelijk, werk de tv-software bij naar de meest recente versie.
  5. Voer een fabrieksreset of een geforceerde reset van de fabrieksgegevens uit. U kunt de fabrieksinstellingen herstellen via het instellingenmenu. Een geforceerde reset van de fabrieksinstellingen wordt uitgevoerd met de knoppen op de tv als u het instellingenmenu niet kunt openen.

  Deze video is van toepassing op Google TV, maar kan ook van toepassing zijn op Android TV's. Raadpleeg ons artikel over het herstellen van de fabrieksinstellingen voor meer informatie over het uitvoeren van een fabrieksreset of een geforceerde fabrieksreset.

  Als deze stappen de situatie niet hebben verbeterd, vragen we u vriendelijk contact op te nemen met de klantondersteuning.