Artikel-ID : 00302500 / Laatst gewijzigd : 11-12-2023Afdrukken

Netflix-dienst eindigt op Sony-apparaten van 2011–2013 (tv's, Blu-ray Disc-spelers, Blu-ray Disc Home Theater-systeem, tv's met internetfunctie)

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Netflix heeft aangekondigd dat de Netflix®-app na eind februari 2024 niet langer wordt ondersteund op sommige Sony-tv's en Blu-ray Disc-spelers van 2011–2013. Dit in verband met technische beperkingen.

    U kunt de Netflix-app blijven gebruiken tot eind februari 2024. Na deze datum wordt de Netflix-dienst verwijderd van de onderstaande apparaten.

    Controleer hier de betreffende tv- en Blu-ray-modellen