Artikel-ID : 00090093 / Laatst gewijzigd : 14-04-2021Afdrukken

De functie Audio Return Channel (ARC) activeren

  Ga als volgt te werk om de functie ARC  te gebruiken.

  1. Sluit een uiteinde van een snelle HDMI-kabel van goede kwaliteit aan op de  TV Out ARC uitgang van de ontvanger.

   OPMERKING: Kabels van mindere kwaliteit, zonder het label "high speed", zijn niet geschikt voor de functie ARC.
   Snelle HDMI-kabel
  2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de ingang HDMI ARC van de tv.
   HDMI ARC
  3. Stel HDMI Control (HDMI-controle) op de ontvanger in op ON (Aan).
   1. Druk op de afstandsbediening op de knop Menu of Home.

    OPMERKING: Het menu moet op het tv-scherm worden weergegeven. Als dit niet het geval is, moet je de aansluitingen nakijken.

   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Druk op Enter.
   4. Selecteer HDMI Control (HDMI-controle) of CTR.HDMI.
   5. Druk op Enter.
   6. Selecteer ON (aan) of CTRL ON (CTRL aan).
   7. Druk op Enter.
  4. Stel Control for HDMI (HDMI-controle) op de tv in op ON (Aan).

   OPMERKING: De volgende stappen tonen hoe je deze instelling op een Sony-tv aanpast. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing als de stappen op jouw tv verschillen.

   1. Druk op de afstandsbediening op de knop Home of Menu.
   2. Selecteer Settings(Instellingen) of Setup
   3. Selecteer HDMI.
   4. Selecteer Control for HDMI (Controle voor HDMI).
   5. Selecteer ON (Aan).