Artikel-ID : 00090102 / Laatst gewijzigd : 10-07-2023Afdrukken

Er is geen geluid wanneer ik mijn tv aansluit via ARC (Audio Return Channel)

  ARC- en eARC-instellingen beoordelen

  Dit artikel is bedoeld als hulpmiddel wanneer de functie Audio Return Channel (ARC) of Enhanced Audio Return Channel (eARC) niet werkt en zowel de tv als het audiosysteem compatibel is met de ARC-functie.

  1. Als slechts één van de apparaten ARC/eARC-compatibel is, kan de HDMI® ARC/eARC-functie niet worden geactiveerd. Om het geluid van uw tv te kunnen horen, moet u het audiosysteem aansluiten met een optische kabel of audiokabel.
  2.  Raadpleeg de handleiding als u voor het uitvoeren van elke stap specifieke informatie over het model nodig hebt. 
  3. Apparaten van een andere fabrikant kunnen ervoor zorgen dat de functie Control for HDMI (Bediening voor HDMI) van de tv en het audioapparaat niet werkt. Koppel alle externe apparaten van derden, zoals stekkerdozen, satellietontvangers of gameconsoles, los en voer de stappen voor probleemoplossing uit terwijl het audiosysteem op de tv is aangesloten.
  4. Werk de tv en het audiosysteem bij met de nieuwste softwareversie.
  5. Schakel de functie Control for HDMI (Bediening voor HDMI) of BRAVIA Sync (BRAVIA synchroniseren) op beide apparaten in.
  6. Als deze instelling beschikbaar is voor uw product, stelt u de ARC/eARC of de TV-audio-invoermodus van het audiosysteem in op Aan of Auto.
  7. Sluit een zeer snelle HDMI-kabel op de poort HDMI IN (ARC of eARC) van de tv en op de aansluiting HDMI OUT (ARC of eARC) van het audioapparaat aan.

  Als het probleem zich weer voordoet, voert u de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

   

  Probleemoplossing 

  1. Koppel de HDMI-kabel los van beide apparaten en sluit de kabel weer aan.
  2. Stel op uw tv de speakerinstellingen in op Audiosysteem.
   • Opmerking: Wanneer u de kabel aansluit, speelt uw audiosysteem niet automatisch geluid af.
  3. Druk op uw audiosysteem op de knop INPUT (Ingang) of TV om de ingang om te schakelen naar TV.
  4. Controleer de instelling OPTICAL/COAXIAL (Optisch/Coax): Setup (Instellen) → Input Setup (Ingangsinstellingen) →OPTICAL/COAXIAL (Optisch/Coax)
   • Als deze optie staat ingesteld op NONE (Geen), wijzigt u de instelling in OPT.
  5. Schakel de tv en het audiosysteem uit.
  6. Schakel eerst de tv en vervolgens het audiosysteem in.
  7. Stel op uw tv in de speakerinstellingen de digitale audio-uitgang in op PCM. Als het audiosysteem dat op de tv is aangesloten geen DTS of Dolby Digital ondersteunt, wordt er afhankelijk van het type uitzending of video mogelijk geen geluid weergegeven.
    

  Stel de digitale audio-uitgang in op PCM

  Stel de digitale audio-uitgang op uw Android TV™-apparaat in op PCM:

  1. Druk op de Home-knop op de meegeleverde afstandsbediening.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Selecteer Geluid of Beeld en geluid.
  4. Selecteer Audio-uitgang.
   • Sla deze stap over als deze uitgang niet beschikbaar is.
  5. Selecteer Digitale audio-uitgang en vervolgens PCM.
    

  Cache wissen en resetten

  1. Wis de cache en verwijder gegevens op uw Android TV-apparaat.
  2. Voer de volgende stappen uit om de stroom op de tv en het audiosysteem uit en weer in te schakelen:
   1. Schakel de tv en het audiosysteem uit.
   2. Koppel de netsnoeren en de HDMI-kabel los van de tv en het audiosysteem. Laat de tv en het audiosysteem ongeveer een minuut losgekoppeld.
   3. Sluit de HDMI-kabel weer aan op de ingang HDMI IN (ARC of eARC) van de tv en de ingang HDMI OUT (ARC of eARC) van het audiosysteem aan.
   4. Sluit de netsnoeren van zowel de tv als het audiosysteem aan en schakel beide apparaten in.
    • Schakel eerst de tv en vervolgens het audiosysteem in.

  Er is een apart artikel beschikbaar met informatie over het afspelen van het tv-geluid via de speakers van een stereo-ontvanger of van een thuisbioscoop.