Artikel-ID : 00146579 / Laatst gewijzigd : 22-08-2018

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct van de tv met apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen en hoe stel ik deze functie in?

    Voor meer informatie raadpleegt u de volgende artikelen: