Artikel-ID : 00184754 / Laatst gewijzigd : 19-04-2024Afdrukken

De Android TV kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren

  BELANGRIJK: Dit antwoord is voor Android TV. Voor niet-Android TV's raadpleegt u De tv (geen Android TV) kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren  Inhoud

  Vergeet niet
  Een diagnose van het netwerk uitvoeren
  Oplossingen afhankelijk van de resultaten van de netwerkdiagnose  Vergeet niet

  • Internetverbindingen via een inbelverbinding worden niet ondersteund.
  • Verbindingen via een proxy worden niet ondersteund.
  • Een netwerk waarvoor een login ter authenticatie nodig is (VPN) of PPPoE-verbinding wordt niet ondersteund.
  • Neem contact op met de fabrikant van de router als het nodig is om de firewall van de router uit te schakelen.
  • Raadpleeg de volgende informatie als er een uitroepteken (!) bij het netwerkpictogram op het startscherm van de Android TV staat. Het Wi-Fi-signaal valt weg of wordt van tijd tot tijd onderbroken. (Voor Android TV)


  Een diagnose van het netwerk uitvoeren

  OPMERKING: Als de tv verbonden is via Wi-Fi, controleert u of Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) is ingesteld op On (Aan).
  1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Netwerk in de categorie Netwerk & Toebehoren.
  4. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  5. Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) en stel deze optie in op On (Aan).

  Volg de onderstaande procedure om een netwerkdiagnose uit te voeren.

  • Het schermmenu verschilt afhankelijk van uw model.
  • In de voorbeeldafbeelding hieronder worden Android TV-modellen uit 2017 gebruikt.
  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Netwerk in de categorie Netwerk & Toebehoren.
   Afbeelding
    
  4. Selecteer Geavanceerde instellingen.
   Afbeelding
    
  5. Selecteer Netwerkstatus.
   Afbeelding
    
  6. Selecteer Verbindingscontrole.
   Afbeelding
    
  7. Selecteer YES (Ja) bij Wilt u de verbinding controleren? .
   Afbeelding
    
  8. De verbindingsdiagnose begint. De resultaten van de verbinding worden na enige momenten weergegeven.
   De drie weergegeven onderdelen in de verbindingsresultaten geven informatie over de status van de netwerkverbinding. Selecteer de bijbehorende oplossing uit de onderstaande tabel.
   De volgende schermen zijn voorbeelden van weergegeven verbindingsresultaten.
    
   AfbeeldingAfbeelding

   [A]: Als [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] wordt weergegeven in de verbindingsresultaten

   • Geval 1: De tv is automatisch verbonden via [IPv4] zolang u niet de instelling [IPv6] selecteert. Controleer in dit geval de resultaten voor [IPv4: xxxxx].
  AfbeeldingAfbeeldingDraadloos apparaat op tv: gevonden
  Lokale toegang: OK
  Internettoegang: OK
   • Geval 2: Als u in de instellingen [IPv6] hebt geselecteerd, controleert u de resultaten voor [IPv6: xxxxx].
  AfbeeldingAfbeeldingDraadloos apparaat op tv: gevonden
  Lokale toegang: OK
  Internettoegang: OK 


  OPMERKING: Als u een draadloze LAN-converter gebruikt (een apparaat dat is verbonden met de tv via een LAN-kabel), raadpleegt u de resultaten van de kabelverbinding in de onderstaande tabel.


  Oplossingen afhankelijk van de resultaten van de netwerkdiagnose

  Selecteer oplossingen afhankelijk van de resultaten van de netwerkdiagnose.

  • Bijvoorbeeld:
   De oplossing die overeenkomt met [A], Geval 1 in de bovenstaande voorbeelden van verbindingsresultaten is Oplossing 4. Voor [B] (gevonden/OK/Mislukt), selecteert u Oplossing 3.
    
     

   Verbindingsresultaten

   Draadloos apparaat op tvMisluktgevonden
   (of OK)
   gevonden
   (of OK)
   gevonden
   (of OK)
   Kabelverbinding
   Lokale toegangMisluktMisluktOKOK
   InternettoegangMisluktMisluktMisluktOK
   OplossingDraadloze verbindingOplossing 1 Oplossing 2 Oplossing 3 Oplossing 4
   KabelverbindingOplossing 5 Oplossing 6 Oplossing 7 Oplossing 8