Artikel-ID : 00125961 / Laatst gewijzigd : 20-04-2022Afdrukken

Het geluid van de televisie horen via de luidsprekers van een stereo-ontvanger of thuisbioscoopsysteem

  De twee meest gebruikte methoden waarmee televisiegeluid kan worden gehoord via de luidsprekers van een stereo-ontvanger of thuisbioscoopsysteem zijn:

  • HDMI-verbinding met de functie Audio Return Channel (ARC)
  • Verbinding met een digitale coaxkabel, digitale optische kabel of audiokabel

  Volg de onderstaande instructies voor een van deze twee methoden:

  OPMERKING: Er zijn afzonderlijke stappen beschikbaar  wanneer een disc-speler, decoder, satellietontvanger of een ander bronapparaat wordt aangesloten op het audiosysteem.


  Optie 1: HDMI-verbinding met de ARC -functie: 

  Afbeelding

  OPMERKINGEN:

  • Beide apparaten die worden aangesloten moeten de ARC-functie ondersteunen. HDMI-poorten kunnen zijn aangeduid met ARC om aan te geven welke poort moet worden gebruikt.  Als dat niet zo is, controleert u de handleiding of specificaties van uw product om te zien of de ARC-functie wordt ondersteund.
  • Als u vaststelt dat uw tv, A/V-ontvanger of thuisbioscoopsysteem geen ARC ondersteunt, dient u gebruik te maken van Optie 2: een digitale coaxkabel, digitale optische kabel of audiokabel gebruiken om uw apparaten aan te sluiten.
  1. Controleer of beide apparaten ARC-functionaliteit ondersteunen.
  2. Zorg dat de tv en de ontvanger op elkaar zijn aangesloten met een HDMI-kabel.
  3. Sluit de kabel aan op de HDMI-poort met de ARC-aanduiding of de poort die volgens uw handleiding ARC ondersteunt.
  4. Zet de instelling Control for HDMI (Controle voor HDMI) aan op zowel de tv als de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.

   OPMERKING: De stappen die nodig zijn om de functie Control for HDMI (Controle voor HDMI) in te schakelen kunnen afwijken. Voor stappen die specifiek voor uw apparatuur zijn, raadpleegt u de handleiding die bij de apparaten werden geleverd.

  Meer informatie over de ARC-functie en problemen oplossen:
  De functie Audio Return Channel (ARC) inschakelen
  Geen geluid wanneer mijn tv wordt aangesloten via ARC (Audio Return Channel)


  Optie 2: verbinding met een digitale coaxkabel, digitale optische kabel of audiokabel:

  Afbeelding

  1. Sluit een digitale coaxkabel, digitale optische kabel of audiokabel aan op de audio-uitgangsaansluiting van de televisie.
  2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de bijbehorende aansluitingen van de stereo-ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
   OPMERKING: Afhankelijk van wat voor stereo-ontvanger of thuisbioscoopsysteem wordt gebruikt, kan de audio-ingang worden aangeduid met TV INPUT of VIDEO INPUT.
  3. Zet de televisie aan.
  4. Stel het televisiegeluid in op de gewenste instelling voor Fixed (Vast) of Variable (Variabel) .
  5. Zet de stereo-ontvanger of het thuisbioscoopsysteem aan.
  6. Stel de stereo-ontvanger of het thuisbioscoopsysteem in op de juiste ingang.

  Specifieke informatie over het aansluiten van een tv-soundbar op uw televisie kunt u hier vinden .