Artikel-ID : 00116950 / Laatst gewijzigd : 26-05-2022Afdrukken

Hoe kunt u een software-update uitvoeren op uw Android TV of Google TV?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Om het meeste uit uw Android TV of Google TV te halen, dient u ervoor te zorgen dat de tv altijd is bijgewerkt met de laatste firmware- en software-updates van Sony en Google. Updates voor uw tv bevatten niet alleen essentiële functies en toepassingen, maar ook oplossingen voor programmeerfoutjes en verbeteringen voor functies.

  Voor u begint

  • Uw tv moet verbonden zijn met internet via een bekabeld of draadloos netwerk om systeemupdates te kunnen uitvoeren.
  • U kunt ook in plaats daarvan de updates naar een USB-flashstation downloaden en de update op de tv installeren via USB. Als u de update via USB wilt uitvoeren, gaat u verder met sectie 3. Updates downloaden en installeren met een USB-flashstation.
  • Als u niet zeker weet welk type tv u hebt, gaat u naar Controleren of uw BRAVIA-TV een Google TV, Android TV™ of andere tv is.
  • De screenshots afgebeeld in dit artikel zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw land, tv-model of firmwareversie.
  • U vindt nieuwe en eerdere voordelen van elke software-update op de pagina voor het downloaden van software.

   De pagina voor het downloaden van software voor uw tv vinden

  Inhoudsopgave

  1. Controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw tv
  2. Updates rechtstreeks van internet downloaden en installeren
  3. Updates via een USB-flashstation downloaden en installeren


  1. Controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw tv

  Automatisch software-updates ontvangen

  Om software-updates te kunnen ontvangen, zorgt u ervoor dat de instelling Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) of Automatic software download (Automatisch software download) van uw tv is ingesteld op ON (Aan).

  Voor de W800-serie

  Voor Google TV-modellen en sommige Android TV's die tussen 2018 en 2020 zijn uitgebracht (hieronder vermeld)

  Voor andere Android TV-modellen


  Controleert uw tv automatisch op updates?

  Volg deze stappen op om te controleren of instelling Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) of Automatic software download (Automatisch software download) is ingesteld op ON (Aan) of OFF (Uit):

  Voor Google TV-modellen

  Voor Android TV-modellen


  Belangrijke mededeling voor andere tv's dan Google TV en sommige Android TV-modellen

  Lijst van uitgesloten tv-modellen

  • U moet akkoord gaan met het Privacybeleid van Sony om softwaredownloads te kunnen ontvangen.
  • Zelfs als Automatic software download (Automatisch software download) op ON (Aan) staat, ontvangt de tv pas software-updates via internet zodra u akkoord gaat met het Privacybeleid van Sony. U kunt het Privacybeleid van Sony op elk moment bekijken en accepteren. Druk op de afstandsbediening op de knop HELPPrivacyinstelling.
  • Als u tijdens de eerste configuratie van uw tv niet akkoord bent gegaan met het Privacybeleid van Sony, gaat u als volgt te werk om ervoor te zorgen dat u firmware-updates ontvangt:
   1. Ga akkoord met het Privacybeleid van Sony via de HELP-knop op de afstandsbediening → Privacy Setting (Privacyinstellingen).
   2. Zorg dat de instelling Automatic software download (Automatisch software download) op ON (Aan) staat. Dit kunt u controleren via de HELP-knop op de afstandsbediening → System software update (Update systeemsoftware) → Automatic software download (Automatische softwaredownloads).
   3. Controleer eenmalig handmatig op updates via de HELP-knop op de afstandsbediening → System Software update (Update systeemsoftware) → Software-update.

  2. Updates rechtstreeks van internet downloaden en installeren

  Als er een update beschikbaar is, kunt u deze met de volgende procedure downloaden:

  Voor Google TV-modellen en sommige Android TV's uitgebracht tussen 2018 en 2020 zoals hieronder weergegeven

  Voor de W800-serie

  Voor andere Android TV-modellen