Artikel-ID : 00165775 / Laatst gewijzigd : 12-03-2024Afdrukken

Hoe werk ik de software van mijn tv direct bij via internet?

  BELANGRIJK

  • Software-updates zijn alleen beschikbaar op bepaalde tv-modellen.
  • Tijdens een software-update knippert de oranje (of witte) led aan de voorzijde van de tv en reageert de tv niet op de afstandsbediening of op de knoppen op het bedieningspaneel totdat de update is voltooid. Raak de afstandsbediening of de tv niet aan voordat de update is voltooid.

   

  Netwerkstatus controleren

   

  Voordat u de update uitvoert, controleert u of de tv is aangesloten op het internet door internetinhoud te bekijken of door op HOME op de afstandsbediening te drukken en Instellingen > Netwerk > Netwerk instellen > View Network Settings en Status (Netwerkinstellingen en -status bekijken) > Verbindingscontrole > Ja te kiezen. Bij de drie weergegeven items moet 'OK' en 'Found' (Gevonden) verschijnen. Voer anders de procedure om het netwerk in te stellen uit om uw tv aan te sluiten op internet of start de probleemoplossing voor de internetaansluiting.

   

   

  Updateprocedure

   

   

  Volg de onderstaande procedure om de software rechtstreeks vanaf internet bij te werken. Het pad en de benamingen voor instellingen kunnen iets afwijken voor uw tv, want dit is een algemeen toepasbaar artikel.

   

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Instellingen of Help.
  3. Selecteer Product Support (Productondersteuning) of Customer Support (Klantondersteuning).
  4. Selecteer Software-update.
  5. Selecteer Ja bij de vraag 'Do you want to start software download' (Wilt u het downloaden van de software starten?).

  De tv begint de software te downloaden als er nieuwere software beschikbaar is. Zo niet, dan laat de tv u weten dat uw software is bijgewerkt. Het downloaden kan meer dan 30 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van het netwerk en de bestandsgrootte van de software.

   

  Na de update

   

   

  Nadat de software is bijgewerkt, vernieuwt u de internetinhoud om de BRAVIA Internet Video -services te ontvangen. Druk hiertoe op de HOME-knop op de afstandsbediening en kies Instellingen > Netwerk > Internetinhoud vernieuwen.

   

  U kunt de huidige softwareversie op uw tv controleren door op de knop OPTIONS op de afstandsbediening te drukken en Systeeminformatie te kiezen en op de knop + (Enter) op de afstandsbediening te drukken. Deze versie moet dezelfde of een hogere versie zijn dan de versie die wordt vermeld op de ondersteuningswebsite van Sony, in het gedeelte 'Software and Downloads' (Software en downloads).

  We raden u aan de functie voor automatische software-update in te stellen op Aan om ervoor te zorgen dat software voor de tv steeds automatisch wordt bijgewerkt.