Artikel-ID : 00082579 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

De iMediaShare-toepassing gebruiken op een iPhone met de functie Wi-Fi Direct

  BELANGRIJK:

  • Voor informatie over het gebruiken van de iMediaShare-app op je iPhone, bezoek je de website van Apple op http://www.apple.com of neem je contact op met je iPhone-verkoper.
  • Hoewel de iMediaShare-software verschillende mediaformaten ondersteunt, zal het in deze oplossing gebruikte voorbeeld je in staat stellen foto's direct weer te geven met Wi-Fi Direct.
  1. Zorg dat de functie Wi-Fi Direct is ingesteld op je tv.
  2. Selecteer bij de Apple® iPhone apps Settings, vervolgens Location Services en iMediaShare (Instellingen, Locatieservices, iMediaShare). Druk op de knop Home om af te sluiten, zodra de instelling is voltooid.
  3. Selecteer iMediaShare bij de Apple® iPhone apps. Afbeelding
  4. Selecteer My Photos (Mijn foto's). AfbeeldingOPMERKING: Music of My Videos (Muziek, Mijn video's) kunnen ook worden geselecteerd om andere ondersteunde mediatypes weer te geven.
  5. Selecteer de map met het gewenste bestand. Afbeelding
  6. Selecteer de gewenste afbeelding of het gewenste bestand. Afbeelding
  7. Selecteer BRAVIA. Afbeelding
  8. De geselecteerde afbeelding wordt getoond. Afbeelding