Artikel-ID : 00111128 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Tv-kanalen handmatig sorteren

  U kunt eenvoudig handmatig de volgorde van uw tv-kanalen wijzigen met behulp van de afstandsbediening. Zo kunt u uw favoriete kanalen groeperen indien ze verspreid zijn over de programmalijst.

  OPMERKING: De procedure voor uw specifieke model tv kan enigszins afwijken van de stappen die hieronder worden beschreven. Voor informatie over een specifiek model raadpleegt u de i-Manual van uw tv of de gebruiksaanwijzing op de ondersteuningssite van Sony.

  1. Druk op de afstandsbediening op [HOME], [MENU] of [i+].
  2. Gebruik de pijltoetsen LINKS/RECHTS om naar Instellingen te bladeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG/OMLAAG om naar Digitaal Set-up te bladeren. Bevestig door op Bevestigingsknopof [OK] te drukken.
  4. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG/OMLAAG om naar Digitale programma's sorteren te bladeren. Bevestig door op Bevestigingsknopof [OK] te drukken.
  5. In de rechterbovenhoek voert u het nummer in van de zender (bijvoorbeeld [032]) die u ergens anders in de volgorde wilt zetten. Bevestig door op Bevestigingsknopof [OK] te drukken. De geselecteerde zender wordt gemarkeerd.
  6. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG/OMLAAG om de geselecteerde zender te verplaatsen naar een programmanummer van uw keuze, bijvoorbeeld [001]. Bevestig door op Bevestigingsknopof [OK] te drukken.
  7. Herhaal stappen 5 en 6 voor elk kanaal dat u wilt verplaatsen en toewijzen.