Artikel-ID : 00094593 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Witte achtergrondverlichting bij het bekijken van donkere scènes

  Alle LCD-tv's hebben een achtergrondverlichting in het paneel om het beeld te kunnen tonen. Om hoge prestaties en scherpe beelden te krijgen, gebruikt Sony een heldere achtergrondverlichting in zijn tv's, zodat het beeld zo fel mogelijk en uitzonderlijk scherp is, zelfs bij de donkerste beeldbronnen.

  Waarom kan de achtergrondverlichting 'lekken'?


  De achtergrondverlichting is niet volledig egaal - dat is een ongewenst effect van de LCD-technologie. Een ongelijkmatige achtergrondverlichting, ook bekend als clouding, blooming, mura, banding en ongelijkmatige helderheid, is dus een courant verschijnsel bij alle LCD-tv's. De mate waarin het verschijnsel zichtbaar is, hangt af van factoren zoals de instelling van de helderheid en het contrast, en ook van de lichtsterkte in de kamer waar de tv staat. Zelfs de temperatuur van het paneel heeft een invloed, want sommige materialen zetten een beetje uit of krimpen een beetje wanneer de temperatuur verandert. Nieuwe tv's hebben meer last van lekkende achtergrondverlichting. Na enkele weken/maanden wordt het minder.

  Het licht is het best zichtbaar in donkere scène of bij een zwart beeld in een donkere omgeving.    Hieronder zie je enkele voorbeelden.

  Clouding     Blooming

  Lekkende achtergrondverlichting    

   

  Hoe kan ik het lekken verminderen?


  Om het lekken van het licht te beperken, kun je het volgende proberen.

  • Bijna alle LCD-tv's van Sony hebben een lichtsensor die de helderheid van het scherm aanpast aan het licht in je kamer. De helderheid van het scherm neemt af in een donkere omgeving en neemt toe in een lichtere omgeving. Je kunt elektriciteit besparen door de helderheid van het beeld optimaal in te stellen. Schakel de   Lichtsensor aan door op de toets  HOME van je afstandsbediening te drukken en Settings > System settings > ECO > Light Sensor > ON(Instellingen > Systeeminstellingen > ECO > Lichtsensor > AAN) te selecteren .
  • Om de achtergrondverlichting te verminderen en het dimmen van het beeld met aanpassingen van de helderheid en het contrast te compenseren, druk je op de toets Options (Opties) van de afstandsbediening en selecteer je Picture > adjust (Beeld afstellen).
  • Kies de instelling Cinema. Ze maakt het beeld warmer (wat roder). Om dit te selecteren, druk je op de afstandsbediening op de toets Options (Opties) en selecteer je Scene Select > Cinema (Scène selecteren > Cinema).
  • Als je tv LED Dynamic Control heeft, mag je die functie niet uitschakelen. LED Dynamic Control kan bijvoorbeeld uit staan als de instelling Picture (Beeld) Custom (Aangepast) is. Je kunt dit oplossen:
   • Ofwel door op de toets Options (Opties) van je afstandsbediening te drukken,  Picture > (Beeld) te selecteren en van Custom (Aangepast) in Standard (Standaard) te veranderen.
   • Ofwel door het toestel in de modus Custom (Aangepast) te laten, maar voor de instelling Picture (Beeld) Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) te kiezen en LED Dynamic Control van OFF (Uit) in Standard (Standaard) of High (Hoog) te veranderen.
  • Als de bovenstaande suggesties niet bevredigend zijn, probeer je verschillende beeldinstellingen om het beeld aan te passen aan je persoonlijke smaak en aan de weergaveomstandigheden. 

  Opmerking: Alle producten die Sony levert, hebben interne kwaliteitstests ondergaan. Een 'lekken' van de achtergrondverlichting dat alleen zichtbaar is op zwarte afbeeldingen en in een donkere kamer of een kamer met weinig licht, moet als binnen de specificaties worden beschouwd. Wij kunnen verzoeken om service of vervanging jammer genoeg niet aanvaarden.