Artikel-ID : 00068109 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022Afdrukken

Wat is het verschil tussen een automatische softwaredownload en een software-update?

  Automatische softwaredownload


  Als de instelling Automatic Software Download (Automatische softwaredownload) als ON (Aan) geconfigureerd is, downloadt de tv in de stand-bymodus nieuwe software automatisch via je antenne/internetverbinding.

  Als nieuwe software gedownload is, verschijnt het dialoogvenster voor de software-update op het scherm als je de tv inschakelt. Als je Update Now (Nu updaten) selecteert, schakelt de tv naar de stand-bymodus en wordt de software-update uitgevoerd.

  Als je meteen tv wilt kijken, kun je Update Later (Later updaten) selecteren. In dat geval voert de tv de software-update uit wanneer hij de volgende keer naar de stand-bymodus schakelt. De volgende keer dat je de tv inschakelt, zie je een melding 'Software is updated' (Software is geüpdatet) op het scherm.

  Software-update


  Software Update (Software-update) verwijst naar de manuele update van de tv met software die je van de ondersteuningssite van Sony hebt gedownload en via een USB-stick manueel installeert.