Artikel-ID : 00199376 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Sony Channel Editor: Zenders sorteren en zenders aan uw zenderlijst toevoegen en uit de lijst verwijderen

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Hieronder vindt u de geavanceerde handleiding voor de Sony Channel Editor.

  1. Zoeken naar zenders
  2. HD-zenders bovenaan plaatsen
  3. Zenders verwijderen
  4. Zenders verplaatsen
  5. Zenders alfabetisch en numeriek sorteren
  6. Favoriete zender(s) toevoegen
  7. Favoriete zender(s) verwijderen
  8. Wisselen van televisielijst naar radiolijst
  9. In- en uitzoomen
  10. Help

 

Zoeken naar zenders

U kunt op twee manieren naar zenders zoeken. U kunt alleen op zendernummer zoeken met behulp van het kleine nummervak in het middelste gedeelte boven aan de toepassing, maar ook zoeken op tekst (bijvoorbeeld de zendernaam) met behulp van het zoekvak in de linkerbovenhoek van de toepassing.

Afbeelding 12: Zoekvakken
Afbeelding 12: Zoekvakken

 

Nummers zoeken
Voer het zendernummer in dat u zoekt (bijvoorbeeld '001', '2', '07') en druk vervolgens op Enter, zoals weergegeven in afbeelding 13.

Afbeelding 13: Nummers zoeken
Afbeelding 13: Nummers zoeken

 

Tekst zoeken
Voer de zendernaam in die u zoekt (bijvoorbeeld 'ZDF HD') en druk op ENTER, zoals weergegeven in afbeelding 14.

Afbeelding 14: Tekst zoeken
Afbeelding 14: Tekst zoeken


HD-zenders bovenaan plaatsen

Als u HD-zenders boven aan de lijst wilt plaatsen, klikt u op de knop HD-CHANNELS FIRST (HD-zenders eerst) in het menu aan de linkerkant. Alle HD-zenders worden vermeld vanaf positie 1, zoals weergegeven in afbeelding 15.

Afbeelding 15: HD Channels First (HD-zenders eerst)
Afbeelding 15: HD Channels First (HD-zenders eerst)

HD-zenders kunnen al dan niet de term HD in hun namen hebben. 
 

Zenders verwijderen

Verwijderen wordt gebruikt om geselecteerde tv- en radiozender(s) uit het momenteel geladen bestand sdb.xml te verwijderen. Als u één zender wilt verwijderen, klikt u op de zender die u wilt verwijderen, zoals weergegeven in afbeelding 16.

Afbeelding 16: Een zender selecteren
Afbeelding 16: Een zender selecteren

TIP: Als u meerdere zenders wilt selecteren, houdt u CTRL of SHIFT op het toetsenbord ingedrukt.

Vervolgens klikt u op DELETE (Verwijderen) in het paneel Options (Opties) aan de linkerkant, zoals weergegeven in afbeelding 17.

Afbeelding 17: Op Delete klikken
Afbeelding 17: Op Delete klikken


Klik op OK, zoals weergegeven in afbeelding 18, om de verwijdering te voltooien.

Afbeelding 18: Dialoogvenster
Afbeelding 18: Dialoogvenster


De geselecteerde zender is nu verwijderd, zoals weergegeven in afbeelding 19.

Afbeelding 19: Zenderlijst met verwijderde zender
Afbeelding 19: Zenderlijst met verwijderde zender


Verwijderen ongedaan maken

Om het verwijderen ongedaan te maken, klikt u op UNDO DELETE (verwijderen ongedaan maken), zoals weergegeven in afbeelding 20.

Afbeelding 20: Dialoogvenster
Afbeelding 20: Dialoogvenster

De verwijderde zender is nu hersteld, zoals weergegeven in afbeelding 21.
 

Afbeelding 21: Zenderlijst met verwijderde zender
Afbeelding 21: Zenderlijst met verwijderde zender

 

Zenders verplaatsen

U kunt één of meerdere zenders verplaatsen door de zender(s) die u wilt verplaatsen, te selecteren en ze naar een nieuwe positie te slepen. U maakt hierbij gebruik van de conventionele methode van slepen en neerzetten waarmee u snel en gemakkelijk de zenders in de lijst kunt verplaatsen. Deze methode kan voor zowel televisie- als radiolijsten worden gebruikt.

TIP: De drag & drop-methode is niet geschikt voor de middelste positie tussen de geselecteerde zenders.
Als u bv. zenders 7 en 12 selecteert, kunt u ze niet slepen naar positie 9.

Selecteer de zender(s) die u wilt verplaatsen, zoals weergegeven in afbeelding 22.

Afbeelding 22: Zender(s) selecteren
Afbeelding 22: Zender(s) selecteren

1 — Klik op een zender om deze te verplaatsen.
2 (Optioneel) - 'Shift' + klik op een andere zender om een hele groep zenders te selecteren en te verplaatsen.

Sleep de geselecteerde zender(s) naar een nieuwe locatie van uw keuze, zoals weergegeven in afbeelding 23.

Afbeelding 23: Zender(s) verplaatsen
Afbeelding 23: Zender(s) verplaatsen

 

De zenders staan nu op hun nieuwe positie, zoals weergegeven in afbeelding 24.

Afbeelding 24: Zenders op hun nieuwe positie
Afbeelding 24: Zenders op hun nieuwe positie


 

Zenders alfabetisch en numeriek sorteren

 

Sort Alphabetically (Alfabetisch sorteren)
Als u de zenders op alfabetische volgorde wilt sorteren, klikt u op Sort Alphabetically (Alfabetisch sorteren).

Afbeelding 25: Alfabetisch sorteren selecteren
Afbeelding 25: Alfabetisch sorteren selecteren


De zenders zijn nu gesorteerd op alfabetische volgorde, zoals weergegeven in afbeelding 26.

Afbeelding 26: Zenders op alfabetische volgorde gesorteerd
Afbeelding 26: Zenders op alfabetische volgorde gesorteerd

 

Sort Numerically (Numeriek sorteren)
Als u op Sort Numerically (Numeriek sorteren) klikt, worden de zenders gesorteerd op numerieke volgorde op basis van hun zendernummer. 
(OPMERKING: Klik op Discard (negeren) op de pop-up om de alfabetische volgorde ongedaan maken.)

Afbeelding 27: Numeriek sorteren selecteren
Afbeelding 27: Numeriek sorteren selecteren


De zenders zijn nu numeriek gesorteerd, zoals weergegeven in afbeelding 28.

Afbeelding 28: Zenders op numeriek volgorde gesorteerd
Afbeelding 28: Zenders op numeriek volgorde gesorteerd

 

Favoriete zender(s) toevoegen

Favorieten kunnen aan vier favorietenlijsten worden toegevoegd. Een televisiezender of een radiozender kan worden toegevoegd aan een favorietenlijst.

De favorietenknoppen worden aan de onderkant van de toepassingsscherm weergegeven.

Afbeelding 29: De knoppen Favorites (Favorieten) 1, 2, 3 en 4
Afbeelding 29: De knoppen Favorites (Favorieten) 1, 2, 3 en 4

 

Zender(s) toevoegen
Als u één zender wilt toevoegen, klikt u op de gewenste zender, zoals weergegeven in afbeelding 30, en selecteert u Favorieten aanpassen in het paneel Opties.

TIP: Als u meerdere zenders wilt selecteren, houdt u CTRL of SHIFT op het toetsenbord ingedrukt.

Afbeelding 30: Zender(s) selecteren en de knop Favorieten aanpassen
Afbeelding 30: Een zender selecteren en de knop Favorieten aanpassen

1 - Klik op
2 — 'Ctrl' + klik op
3 — 'Ctrl' + klik op

Het dialoogvenster wordt weergegeven om te selecteren aan welke favorietenlijst u de geselecteerde zender(s) kunt toevoegen.

Afbeelding 31: Dialoogvenster dat wordt weergegeven als de knop Favorieten aanpassen is geselecteerd
Afbeelding 31: Dialoogvenster dat wordt weergegeven als de knop Favorieten aanpassen is geselecteerd


Zender(s) kunnen aan één of meerdere favorietenlijsten worden toegevoegd door het nummer van een favorietenlijst te kiezen en op OK te klikken.

Afbeelding 32: Dialoogvenster om de favorietenlijst te selecteren waaraan de zender moet worden toegevoegd
Afbeelding 32: Dialoogvenster om de favorietenlijst te selecteren waaraan de zender moet worden toegevoegd

 

U kunt zenders die aan een lijst zijn toegevoegd, bekijken door een favorietenknop te selecteren in het toepassingsvenster, zoals weergegeven in afbeelding 29. Er wordt een lijst met toegevoegde zenders weergegeven, zoals in de onderstaande afbeeldingen 33 en 34.

Afbeelding 33: Zender(s) toegevoegd aan de favorietenlijst - 1
Afbeelding 33: Zender(s) toegevoegd aan de favorietenlijst - 1


 

Afbeelding 34: Meerdere groepen zenders die zijn toegevoegd aan de favorietenlijst - 2
Afbeelding 34: Meerdere groepen zenders die zijn toegevoegd aan de favorietenlijst - 2


Druk op de knop TERUG om terug te keren naar het hoofscherm van de toepassing

 

Favoriete zender(s) verwijderen

Favorieten kunnen uit de vier favorietenlijsten worden verwijderd.

Selecteer een favorietenknop om alle zenders die aan de geselecteerde favorietenlijst zijn toegevoegd, weer te geven.

Afbeelding 35: Alle zenders die zijn toegevoegd aan de geselecteerde favorietenlijst, worden weergegeven
Afbeelding 35: Alle zenders die zijn toegevoegd aan de geselecteerde favorietenlijst, worden weergegeven

 

Selecteer de zender(s) die u uit de favorietenlijst wilt verwijderen.

Afbeelding 36: De geselecteerde zender die uit de geselecteerde favorietenlijst moet worden verwijderd, wordt weergegeven
Afbeelding 36: De geselecteerde zender die uit de geselecteerde favorietenlijst moet worden verwijderd, wordt weergegeven

 

Hef de selectie van het nummer van de favorietenlijst op om de geselecteerde zender uit de favorietenlijst te verwijderen.

Afbeelding 37: Hef de selectie van de favorietenlijst op en klik op OK
Afbeelding 37: Hef de selectie van de favorietenlijst op en klik op OK

 

U kunt de bijgewerkte favorietenlijst weergeven door op de knop van de gewenste favorietenlijst te klikken.
 

Afbeelding 38: Toont een favorietenlijst nadat de selectie van de zender is opgeheven
Afbeelding 38: Toont een lege favorietenlijst nadat de selectie van de zender is opgeheven

 

Wisselen van televisielijst naar radiolijst


Als u de radiolijst wilt bekijken, klikt u op Radio List (Radiolijst).

Afbeelding 39: Radiolijst selecteren
Afbeelding 39: Radiolijst selecteren


Alle radiostations worden weergegeven

Afbeelding 40: Radiozenders worden weergegeven
Afbeelding 40: Radiozenders worden weergegeven

 

Als u de televisielijst wilt bekijken, klikt u op Television List (Televisielijst).

Afbeelding 41: Televisielijst selecteren
Afbeelding 41: Televisielijst selecteren

Alle televisiediensten worden weergegeven.

Afbeelding 42: Televisiediensten worden weergegeven
Afbeelding 42: Televisiediensten worden weergegeven


In- en uitzoomen

U kunt op de knop '+' (Zoom) klikken om in te zoomen op de zenders in de televisielijst.

Afbeelding 43: Televisielijst ingezoomd
Afbeelding 43: Televisielijst ingezoomd

U kunt ook op de knop '-' (Uitzoomen) klikken om uit te zoomen van de zenders in de televisielijst.

Afbeelding 44: Televisielijst uitgezoomd
Afbeelding 44: Televisielijst uitgezoomd

Help


Als u meer informatie over de tool wilt hebben, klikt u op Help en vervolgens op About (Over), zoals weergegeven in afbeelding 45.

Afbeelding 45: Menu Help
Afbeelding 45: Menu Help


Er verschijnt een pop-upvenster, zoals weergegeven in afbeelding 46, waarin ook het huidige versienummer wordt weergegeven.

Afbeelding 46: Venster Over
Afbeelding 46: Het dialoogvenster Over

1 - start de gebruikershandleiding in de browser
2 - Sluit het venster Over