Artikel-ID : 00080361 / Laatst gewijzigd : 26-05-2022Afdrukken

Software-updates automatisch op mijn tv ontvangen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Inhoudsopgave

  1. Waarom moet ik mijn tv-software regelmatig bijwerken?
  2. Hoe kan ik automatisch software-updates ontvangen?
  3. Controleren of de nieuwste systeemsoftware op mijn tv is geïnstalleerd
  4. Laatste opmerkingen over updates van de tv-software

  Waarom moet ik mijn tv-software regelmatig bijwerken?

  Het merendeel van de automatische software-updates van Sony wordt geleverd via een actieve breedbandinternetverbinding. Sony biedt echter af en toe een update aan via de antenne of een digitaal kabelsignaal.

  Deze updates hebben als voordeel dat uw tv up-to-date blijft met de nieuwste inhoud, dat programmeerwijzigingen worden doorgevoerd en dat de algehele kijkervaring wordt verbeterd.


  Hoe kan ik automatisch software-updates ontvangen?

  In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de optie Automatische software-update in het tv-menu inschakelt om de software bijgewerkt te houden naar de meest recente versie.

  BELANGRIJK: tv-modellen uit de W8-, X7 - en X74H_X75H-serie ontvangen altijd automatisch software-updates. Raadpleeg voor meer informatie het artikel: How do I perform Firmware/ Software Updates for my Android TV?™/Google TV™ (Hoe werk ik firmware/software bij voor mijn Sony Android™ TV of Google™ TV?).


  Stappen voor Google TV-modellen

  Volg onderstaande stappen om de automatische software-updates op uw Google TV in te schakelen:

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop Quick Settings (Snelle instellingen).
  2. Selecteer Instellingenpictogram Instellingen.
  3. Selecteer System (Systeem).
  4. Select About (Over).
  5. Selecteer System software update (Update systeemsoftware).
   • OPMERKING: Als uw afstandsbediening een HELP-knop heeft, kunt u ook het scherm Update systeemsoftware weergeven door op de knop HELP te drukken en Belangrijkste ondersteuningsoplossingen te selecteren.
  6. Selecteer Automatically check for update (Automatisch updates zoeken).
  7. Selecteer On (Aan).

  Aandachtspunten bij het bijwerken van uw Google TV

  • Wanneer er een software-update beschikbaar is, ziet u een melding als u de tv inschakelt. Dit bericht verdwijnt automatisch.
   • OPMERKING: Wanneer de tv is verbonden met internet kunt u de inhoud van de nieuwe update bekijken op het tv-scherm.
  • Haal de stekker (netsnoer) niet uit het stopcontact. Anders stopt de software-update.
  • De software-update duurt ongeveer 15 minuten.
  • Tijdens een update kunt u uw tv gewoon gebruiken. De update wordt uitgevoerd, zelfs als u de tv uitschakelt.
  • Als u de tv na een update uitschakelt, werkt de afstandsbediening mogelijk zo'n 2 á 3 minuten niet.
  • Er is geen uitvaltijd tijdens de installatie omdat de tv al is bijgewerkt met de nieuwste software wanneer u de tv inschakelt. 

  Stappen voor Android TV-modellen

  Volg onderstaande stappen om de automatische software-updates op uw Android TV in te schakelen:

  1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
  2. Selecteer Help.
   • Selecteer op Android™ 9 / Android 8.0 het pictogram Apps en selecteer vervolgens Help.
   • Als uw afstandsbediening een HELP-knop heeft, kunt u het Help-scherm ook weergeven door op de knop HELP te drukken.
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Update systeemsoftwareUpdate systeemsoftware.
   • Selecteer System software update (Update systeemsoftware).
  4. Selecteer Automatic software download of Automatically check for update (Automatisch updates zoeken), afhankelijk van het menupad van uw tv.
  5. Selecteer On (Aan).

  Aandachtspunten bij het bijwerken van de hieronder vermelde Android TV-modellen 

  Lijst met Android TV-modellen (uitgebracht tussen 2018 en 2020)

  • Wanneer er een software-update beschikbaar is, ziet u een melding als u de tv inschakelt. Dit bericht verdwijnt automatisch.
   • OPMERKING: Wanneer de tv is verbonden met internet kunt u de inhoud van de nieuwe update bekijken op het tv-scherm..
  • Haal de stekker (netsnoer) niet uit het stopcontact. Anders stopt de software-update.
  • De software-update duurt ongeveer 15 minuten.
  • Tijdens een update kunt u uw tv gewoon gebruiken. De update wordt uitgevoerd, zelfs als u de tv uitschakelt.
  • Als u de tv na een update uitschakelt, werkt de afstandsbediening mogelijk zo'n 2 á 3 minuten niet.
  • Er is geen uitvaltijd tijdens de installatie omdat de tv al is bijgewerkt met de nieuwste software wanneer u de tv inschakelt. 

  Aandachtspunten bij het bijwerken van andere Android TV-modellen

  • U moet akkoord gaan met het Privacybeleid van Sony om softwaredownloads te kunnen ontvangen.
  • De software-update duurt maximaal 30 minuten.
  • Terwijl de software-update wordt uitgevoerd, kunt u de tv niet gebruiken. Tijdens de update wordt een scherm met een updatepictogram weergegeven.

  Stappen voor andere tv-modellen dan Google-/Android-TV's

  TIP: Zo kunt u nagaan of u wel of geen Android-TV hebt How to tell the difference between an Android and non-Android TV.  

  Volg de onderstaande stappen om automatische software-updates op uw tv in te schakelen:

  1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Product Support (Productondersteuning) of Customer Support (Klantondersteuning).
  4. Selecteer Automatic Software Update (Automatische software-update) of Automatic Software Download (Automatische software download).
  5. Selecteer On (Aan).
  6. Druk op de knop Enter.

  Controleren of de nieuwste systeemsoftware op mijn tv is geïnstalleerd

  Volg de onderstaande stappen om te controleren of de nieuwste systeemsoftware is geïnstalleerd:

  1. Controleer de huidige softwareversie op uw tv via het menu Instellingen of het menu Help van de tv.
  2. Vergelijk de recentste software met de software op uw tv. Als de beschikbare software nieuwer is, moet u de update downloaden en installeren.

  BELANGRIJK: Voor bepaalde televisiemodellen uit 2010 is er een gedwongen update beschikbaar.


  Laatste opmerkingen over updates van de tv-software

  • Automatische software-updates zijn alleen beschikbaar op bepaalde tv-modellen.
  • De klok moet worden ingesteld. De gegevens van de tv-klok kunnen verloren gaan wanneer de software wordt bijgewerkt. Stel de klok zo nodig opnieuw in.
  • De software wordt bijgewerkt wanneer de tv in de stand-bymodus staat. De software-update zal gewoonlijk binnen 24 tot 36 uur worden voltooid.
  • De oranje (of witte) led aan de voorzijde van de tv knippert en de tv reageert niet op de afstandsbediening of op de knoppen op het bedieningspaneel totdat de update is voltooid.
  • Gebruik Internetinhoud vernieuwen nadat de tv is bijgewerkt naar de nieuwste software om de nieuwste internetvideo-apps te ontvangen.
   • U MOET eerst controleren of de tv de nieuwste softwareversie heeft. Anders zal de functie Internetinhoud vernieuwen de automatische software-update met 24 uur uitstellen.