Artikel-ID : 00168231 / Laatst gewijzigd : 28-08-2018Afdrukken

Video-ingangen schakelen op een tv van Sony

  De meeste tv-afstandsbedieningen hebben een Ingang-knop waarmee u van de ene ingang naar de volgende gaat. Volg de onderstaande stappen om de tv-afstandsbediening te gebruiken om te schakelen tussen video-ingangen:

  1. Controleer of de tv en het aangesloten apparaat zijn ingeschakeld.
  2. Druk herhaaldelijk op de Ingang- of TV/VIDEO-knop totdat de juiste ingang op de tv wordt weergegeven.
   OPMERKING: Als een of meer video-ingangen niet toegankelijk zijn of worden overgeslagen, staan de video-ingangen mogelijk ingesteld op SKIP (overslaan) in het menu Video Label (videolabel) of View Video Labels (videolabels bekijken). Om overgeslagen video-ingangen te bekijken, wijzigt u de instellingen voor SKIP (overslaan) voor de video-ingangen. Raadpleeg de specificaties om te zien of uw tv is voorzien van de functie Video Label (videolabel).

   De onderstaande afbeelding is een voorbeeld.

  OPMERKING: 

  • Afhankelijk van de tv-afstandsbediening die wordt gebruikt, drukt u op de knop TV FUNCTION (TV-functie) of verplaatst u de TV/VTR-schakelaar in de TV-positie. 
  • De locatie van de Ingang-knop op uw afstandsbediening en de ingangslabels kunnen afwijken op uw tv 
  • Als uw tv de Ingang- of TV/VIDEO-knop heeft, kunt u tussen video-ingangen wisselen met de hierboven omschreven procedure.
  • Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor modelspecifieke informatie.