Artikel-ID : 00141576 / Laatst gewijzigd : 23-10-2022Afdrukken

Het beeld lijkt te groot, uitgerekt, past niet op het scherm of delen van het beeld lijken te zijn weggesneden

  Afbeelding

  Televisies moeten een verscheidenheid aan invoeren en signalen kunnen verwerken.  Afhankelijk van het type signaal dat wordt ontvangen, moet de tv dit signaal verwerken en bepalen hoe het op het scherm moet worden weergegeven.

  Er zijn instellingen in de televisie die kunnen worden gebruikt om te selecteren hoe het signaal wordt verwerkt en weergegeven op het scherm.

  BELANGRIJK: in dit onderwerp worden tv-instellingen besproken waarmee de juiste afmetingen van het beeld op de tv kunnen worden gekozen en wat de effecten van deze instellingen zijn. Afhankelijk van het doelbeeld, kan het echter voorkomen dat het probleem niet kan worden opgelost met instellingen van de tv. Controleer eerst de volgende punten.

  Punten om te controleren

  • Controleer het tv-menu: als het menu ook wordt uitgerekt of vervormd, moet de tv mogelijk worden gerepareerd.
  • Selecteer een andere ingangsbron: controleer de kabel, dvd-speler, Blu-ray-speler of een ander apparaat.  Indien slechts één apparaat problemen vertoont, controleert u de instellingen op dat apparaat in plaats van op de tv.
  • Controleer de inhoud: het programma, de film of de inhoud die u probeert te bekijken, wordt mogelijk uitgezonden of opgenomen in een hoogte-breedteverhouding die uw scherm niet volledig vult of die uitgerekt/vervormd wordt weergegeven. Sommige filminhoud wordt bijvoorbeeld opgenomen in een 21:9-bioscoopindeling, waardoor zwarte balken onder en boven het beeld worden weergegeven wanneer de inhoud op een breedbeeld-tv (16:9) wordt bekeken.
  • Controleer de ondertiteling en uitgebreide dataservices (XDS): als deze functies zijn ingeschakeld op de tv, kan dit ervoor zorgen dat het beeld wordt uitgerekt, vervormd of weggesneden.  Probeer de ondertiteling of uitgebreide dataservices uit te schakelen om te zien of dit het probleem oplost.
  • Mogelijk is er een probleem met het programma: de boven- of onderkant van het scherm kan worden bedekt door banners of tickers wanneer u naar sommige nieuws- of sportprogramma's bekijkt. Deze maken deel uit van het uitgezonden signaal en kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd.
  • Sommige opties kunnen niet worden gewijzigd: sommige apparaten en tv's bieden geen mogelijkheid om de hoogte-breedteverhouding van het beeld te wijzigen wanneer een 720p- of 1080i-signaal wordt uitgevoerd of ontvangen.

  Secties in dit antwoord:

  Het apparaat instellen dat op de tv is aangesloten
  De tv instellen - Automatische standen
  De tv instellen - Handmatige standen
  De tv instellen wanneer deze op een pc wordt aangesloten


  Het apparaat instellen dat op de tv is aangesloten  (terug naar boven)

  De eerste stap om te bepalen hoe de televisie moet worden ingesteld, is het signaal controleren dat de tv ingaat en kijken of het goed is ingesteld.  Het apparaat dat is aangesloten op uw tv, kan instellingen hebben die van invloed zijn op de manier waarop het signaal naar uw televisie wordt uitgevoerd.  Voorbeelden van deze apparaten zijn:

  • Kabeldecoders
  • Satellietontvangers
  • Digitale videorecorders (DVR)
  • Blu-ray- en dvd-spelers
  • A/V-ontvangers
  • Gameconsoles
  • Pc
  • Overige videoapparatuur (camera's, camcorders, enz.)

  Eenvoudige tv-instelling
  [A] Kabel, satelliet, Blu-ray, dvd, etc.
  [B] TV

  Instellingen op deze apparaten kunnen van invloed zijn op de resolutie (480, 720, 1080, 2160) en hoogte-breedteverhouding (4:3, 16:9) van het signaal en kunnen gevolgen hebben voor hoe het beeld op de tv wordt weergegeven. 

  In het algemeen moet het apparaat dat op uw tv wordt aangesloten, zo worden ingesteld dat de instellingen overeenkomen met de hoogste resolutie die uw tv aankan (480, 720, 1080, 2160).  Hebt u een breedbeeld-tv, dan zou de hoogte-breedteverhouding van het apparaat dat op de tv wordt aangesloten, indien mogelijk, op 16:9 moeten worden ingesteld.

   

  De tv instellen - Automatische standen  (terug naar boven)

  BELANGRIJK: Om de instellingen voor specifieke modellen te vinden, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw tv.

  De meeste televisies hebben instellingen die automatisch kunnen bepalen wat de beste manier is om het beeld op het scherm weer te geven.  Deze instellingen kunnen worden geopend via het menu van de televisie.  Al naargelang uw model, opent u als volgt de instellingen via de afstandsbediening:

  OPMERKING: Indien uw afstandsbediening een knop heeft met de aanduiding Wide, Zoom of Afbeelding, gaat u naar het volgende gedeelte: 'De tv instellen - Handmatige standen'

  Auto formaat in-/uitschakelen

  1. Druk op de knop Home (Start) of Menu om het menu van de tv te openen.
  2. Afhankelijk van uw model, opent u de instellingen door de volgende opties te selecteren:
   1. Instellingen -->Weergave in de categorie TV -->Scherm
   2. Instellingen --> Picture & Display (Beeld en weergave) ---> Scherm
   3. Picture & Display (Beeld en weergave)--> Scherm
   4. Instellingen --> Scherm
  3. Zet de volgende instellingen aan (indien beschikbaar)
   1. Auto formaat = ON (Aan)
   2. Auto Display omgeving = ON
    (Aan)
    OPMERKING: Wanneer Auto formaat is ingeschakeld, wordt de Wide-modus automatisch aangepast volgens het ingangssignaal van een extern apparaat. Indien u de instelling van uw voorkeur wenst te behouden, selecteert u Uit.
  4. Druk op de knop Home (Start) of Menu om de instellingen te verlaten.

  Speel inhoud af vanaf uw aangesloten apparaat/apparaten om te zien of het probleem hiermee is opgelost.  Zo niet, dan gaat u verder met de volgende sectie.

   

  De tv instellen - Handmatige standen  (terug naar boven)

  Sommige signalen die door uw televisie worden ontvangen, worden mogelijk onjuist weergegeven met de automatische standen.  In dat geval dient u de weergavestanden handmatig te wijzigen om dit probleem te proberen op te lossen.

  Kijk of uw afstandsbediening een knop heeft met de aanduiding Wide, Zoom of Afbeelding.  Met deze knop doorloopt u de beschikbare Wide-modusinstellingen waarmee het signaal correct kan worden weergegeven.
  Druk herhaaldelijk op de knop op uw afstandsbediening om de Wide-modus te wijzigen.

  Afbeelding

  [A]: voorbeeld van een knop op de afstandsbediening

  OPMERKING: Indien uw afstandsbediening niet over een van deze knoppen beschikt, zijn de instellingen beschikbaar in het menu van de tv.  Open het instellingenscherm net zoals u dat deed bij het selecteren van de automatische standen, maar selecteer nu de optie Wide-modus.  Een beschrijving van de verschillende instellingen voor de Wide-modus wordt hieronder getoond:

  BELANGRIJK:

  • Mogelijk zijn niet alle instellingen voor Wide Mode (Breedbeeldfunctie) beschikbaar op alle modellen.
  • Sommige tv's kunnen de hoogte-breedteverhouding niet wijzigen wanneer een 720p- of 1080i-signaal wordt ontvangen.
  • Houd er rekening mee dat het beeld uitgerekt kan lijken of dat delen van het beeld weggesneden kunnen worden wanneer een zoom- of breedbeeldfunctie wordt gebruikt. Indien u een sportprogramma of een nieuwsuitzending bekijkt, zijn uitslagen en nieuwstickers mogelijk niet zichtbaar. In dergelijke situaties kunt u het beste controleren of uw tv is ingesteld op normale weergave.

   Modus

    Beschrijving

  Hoe inhoud wordt gewijzigd door deze instelling

    Inhoud in de hoogte-breedteverhouding 4:3

    Inhoud in de hoogte-breedteverhouding 16:9

  Normaal

  4:3-bron: geeft een 4:3-beeld in het originele formaat weer, met balken aan de zijkant om het 16:9-scherm te vullen.

  16:9-bron: geeft een 4:3-beeld weer dat horizontaal is uitgerekt tot 16:9, in 4:3-formaat.

   Normale modus 4:3  Normale modus 16:9

  Zoom

  Geeft een 16:9-beeld weer dat is omgezet in een horizontaal 4:3-formaat, in de juiste hoogte-breedteverhouding.  Modus 4:3 Zoom  Modus 16:9 Zoom

  Smart

  Vergroot het beeld en behoudt het originele beeld zo veel mogelijk.   Modus 4:3 Smart  Modus 16:9 Smart

  Volledig

  Rekt een 4:3-beeld horizontaal om een 16:9-scherm te vullen. Geeft een 16:9-beeld in het originele formaat weer.  Modus 4:3 Volledig  Modus 16:9 Volledig

  Horizontaal uitgerekt

  Rekt het beeld horizontaal en behoudt de oorspronkelijke verticale grootte. Dit is alleen beschikbaar bij bronnen van 720p, 1080i, 1080p en 1080/24p.

   Niet van toepassing

   Uitgerekte, horizontale 16:9-modus

  Bijschriften

  Vergroot het beeld horizontaal en past de ondertiteling in het scherm.   Modus 4:3 met bijschriften  Modus 16:9 met bijschriften

  Fijn-normaal

  Geeft een 4:3-beeld in het originele formaat weer. Er worden balken aan de zijkant weergegeven om het 16:9-scherm te vullen.   Modus 4:3 Fijn-normaal

   Niet van toepassing

  Fijn-volledig

  Rekt een 4:3-beeld horizontaal om een 16:9-scherm te vullen.  Modus 4:3 Fijn-volledig

   Niet van toepassing

  Draagbaar spel 1

  Rekt een gamebeeld met zwart kader van PlayStation Portable op.   Modus 4:3 Draagbaar spel 1

   Niet van toepassing

  Draagbaar spel 2

  Rekt een beeld met zwart kader (bijvoorbeeld van een browser) van PlayStation Portable op.  Modus 4:3 Draagbaar spel 2

   Niet van toepassing

  Naast de instellingen voor de breedbeeldfunctie kunnen op uw tv de volgende instellingsopties beschikbaar zijn om het weergegeven beeld verder bij te stellen:

   Instelling

   Beschrijving

  Auto Wide (Automatisch breedbeeld)

  Past de Wide-modus automatisch aan het ingangssignaal aan.

  4:3 Default (4:3 standaard)

  Stelt de standaardschermindeling in voor een 4:3-ingangssignaal.

  Auto Display Area (Automatisch weergavegebied)

  Past het beeld automatisch aan voor het meest geschikte weergavegebied.

  Display Area (Weergavegebied)

  Biedt aanvullende beeldaanpassingen wanneer het ingangssignaal 1080i/1080p is en Wide-modus is ingesteld op Volledig.

  Screen Position (Schermpositie)

  Hiermee wordt de horizontale en verticale positie van het beeld aangepast. (De verticale positie kan niet worden aangepast wanneer Wide-modus is ingesteld op Smart, Normaal of Volledig).

  Vertical Size (Verticaal formaat)

  Past het verticale formaat van het beeld aan. (Niet beschikbaar wanneer Wide-modus is ingesteld op 'Adjusts the vertical size of the picture' (Stelt de verticale grootte van het beeld in). (Niet beschikbaar wanneer Wide-modus is ingesteld op Normaal of Volledig).

  Horizontal Center (Horizontaal midden)

  Hiermee wordt de horizontale positie van het beeld aangepast.

  Vertical Center (Verticaal midden)

  Hiermee wordt de verticale positie van het beeld aangepast.

   

  De tv instellen wanneer deze op een pc wordt aangesloten (terug naar boven)

  De volgende instellingen zijn beschikbaar wanneer een pc wordt aangesloten op uw tv. Met deze instellingen kunt u de hoogte-breedteverhouding van de pc zo goed mogelijk aanpassen aan het tv-scherm.

  800 x 600
  800x600

  Afbeelding

  Normaal
  800x600 Normaal 

  Full1
   800x600 Volb. 1

  Full2
  Afbeelding 

   1280 x 768 
  1280x768

  Afbeelding

  Normaal
   Afbeelding

  Full1
   1280x768 Volb. 1

  Full2
   1280X768 Volb. 2


  OPMERKING:
  Wanneer u een pc op de tv aansluit met een HDMI-kabel en een 1080p-ingangssignaal, kan het nodig zijn om de volgende aanvullende instellingen te selecteren in het menu van de tv:
  • Stel Scene Select (Scène kiezen) in op Grafisch
  • Stel Wide-modus in op Volledig
  • Stel Beeld bereik in op Hoge resolutie