Artikel-ID : 00111217 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Welke media-indelingen kan de functie Wi-Fi Direct verzenden?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

The following media formats (codecs) are supported (in English):

Supported PICTURE formats
Supported MUSIC formats
Supported VIDEO formats

NOTE: In case of Wi-Fi connection, the maximum supported bitrate is 24 Mbps.