Artikel-ID : 00239761 / Laatst gewijzigd : 01-02-2024Afdrukken

Soundbar – Bluetooth

  Om de Soundbar via Bluetooth met de tv te verbinden, moet u de Soundbar aan de tv koppelen.
  Hier koppelen we de tv en de Soundbar.

  Relevante producten

  Tv's die verbinding kunnen maken met Bluetooth-audioapparaten zijn beperkt tot Android TV-modellen™ die het A2DP-profiel ondersteunen.
  Zie het volgende artikel voor Android TV's die het A2DP-profiel en de ondersteunde Soundbar ondersteunen.
  Kan ik een Bluetooth-hoofdtelefoon, -speaker of -soundbar gebruiken met Android TV?

  Stap 1: stel de koppelingsmodus in op de Soundbar

  De procedure voor het instellen van de koppelingsmodus is afhankelijk van de Soundbar. Hier beschrijven we hoe u de koppelingsmodus inschakelt op de door Sony gemaakte Soundbar.
  Raadpleeg de handleiding van het product voor meer informatie.

  Bijvoorbeeld Als de Soundbar HT-Z9F is

  1. Zet de tv aan.
  2. Bereid de afstandsbediening voor op de Soundbar en zet de Soundbar aan.
  3. Richt de afstandsbediening op de ontvanger in het display op het voorpaneel van de Soundbar. Houd tegelijkertijd de knop (BLUETOOTH) op de bovenkant van de speaker van de Soundbar en de knop (tv) op de afstandsbediening van de Soundbar vijf seconden ingedrukt.
  4. Wanneer het display op het voorpaneel van de speaker van de Soundbar BT weergeeft en de Bluetooth-indicator op het display op het voorpaneel snel knippert, staat de Soundbar in de koppelingsmodus.

  Bijvoorbeeld Als de Soundbar HT-x9000F/X8500 is

  1. Zet de tv aan.
  2. Bereid de afstandsbediening voor op de Soundbar en zet de Soundbar aan.
  3. Richt de afstandsbediening op de ontvanger in het display op het voorpaneel van de Soundbar. Houd de knop (Bluetooth) aan de bovenkant van de luidspreker van de Soundbar en de knop (TV) of de knop (INPUT) op de afstandsbediening van de Soundbar tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt.
   * Knop TV voor HT-X9000F, knop INPUT voor HT-X8500. Voor andere modellen raadpleegt u de handleidingen, aangezien de namen van de knoppen en de locaties op de afstandsbediening afhankelijk zijn van het model.
  4. Wanneer de Bluetooth-indicator op de luidspreker van de Soundbar snel knippert, staat de Soundbar in de koppelingsmodus.


  Stap 2: De Soundbar koppelen met de tv

  OPMERKING: de volgende procedure beschrijft een voorbeeld met schermen van Android™ 8.0. De schermmenu's zijn afhankelijk van het Android-besturingssysteem. Raadpleeg voor meer informatie de Help-gids (online handleiding).

  1. Zet de tv in de koppelingsmodus.

   Druk op de knop HOME op de afstandsbediening, selecteer Settings (Instellingen) – Bluetooth setting (Bluetooth-instelling) – Add Device ((Apparaat toevoegen) en druk op de knop Enter.


   Hiermee wordt de tv in de koppelingsmodus gezet.

  2. Koppel de Soundbar met de TV.

   Plaats de Soundbar in de koppelingsmodus en de tv op maximaal 1 m van elkaar.


   Wanneer de tv de Soundbar detecteert, worden de naam van het apparaat en de status van de Soundbar rechtsboven op het scherm weergegeven. Selecteer deze en druk vervolgens op de knop Enter.

   Als de tekst onder de naam van het apparaat verandert in Gekoppeld en er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, is de koppeling een feit.   Controleer de verbindingsstatus van de Soundbar.

   Bijvoorbeeld Als de Soundbar HT-Z9F is
   Als het bedieningspaneel aan de voorzijde van de luidspreker van de Soundbar verandert in TV (BT) en de Bluetooth-indicator blauw wordt, is de koppeling met de tv voltooid.

   Bijvoorbeeld Als de Soundbar HT-X9000F/X8500 is

   Als de Bluetooth-indicator en de TV-indicator boven op de luidspreker van de Soundbar oplichten, is de koppeling met de tv voltooid.   Gebruik de tv-afstandsbediening om het gewenste programma of de ingang van het aangesloten apparaat te selecteren en controleer of er geluid uit de Soundbar komt.

  Als u de Soundbar een maal hebt gekoppeld, hoeft u deze niet opnieuw te koppelen.
  Raadpleeg het volgende artikel voor informatie over het opnieuw aansluiten of loskoppelen na koppelen.

  Hoe kan ik opnieuw verbinding maken met mijn Bluetooth-apparaat?

  • U kunt het volume aanpassen met de tv-afstandsbediening (*), maar het werkelijke volume verschilt van de volume-indicator die op het tv-scherm wordt weergegeven.
   * Afhankelijk van de Soundbar zijn er enkele modellen waarvan het volume niet met de tv-afstandsbediening kan worden aangepast. Wijzig in dergelijke gevallen het volume met de afstandsbediening van de Soundbar of met de knoppen op de Soundbar zelf.
  • Er kan slechts één Bluetooth-apparaat (zoals een hoofdtelefoon of een Soundbar) tegelijk op de tv worden aangesloten.
  • Als de tv en de Soundbar via Bluetooth zijn verbonden en de audio valt weg of komt niet overeen met het scherm, sluit u de tv en de Soundbar aan met de HDMI-kabel (meegeleverd met de Soundbar).
   In het volgende artikel leest u hoe u de Soundbar en de tv met een HDMI-kabel kunt aansluiten.
   Soundbar – HDMI