Artikel-ID : 00080264 / Laatst gewijzigd : 23-01-2018Afdrukken

Is de tv niet verbonden met internet? Werk de software bij via USB-stick

  Als uw BRAVIA niet met internet is verbonden, kunt u vanaf de ondersteuningswebsite van Sony gratis een firmware-update downloaden, op een USB-stick opslaan en op uw tv installeren.

  Opmerking: Een firmware-update via onze ondersteuningspagina's is alleen beschikbaar voor modellen die de mogelijkheid hebben om via USB software bij te werken. Modellen zonder de mogelijkheid om via USB software bij te werken (doorgaans oudere modellen) moeten ter reparatie worden aangeboden. Neem contact op met Sony via 'Contact met ons opnemen' op de ondersteuningswebsite of neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum van Sony.

  De update uitvoeren


   

  WAARSCHUWING: Lees de instructies aandachtig. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat de tv niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
  WAARSCHUWING: Schakel tijdens de update de tv niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact.
  WAARSCHUWING: Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
  WAARSCHUWING: Stop met opnemen voordat u begint met de firmware-update.

  1. Ga naar de ondersteuningswebsite van Sony: https://www.sony-europe.com/ 
  2. Kies uw Land, om uw lokale webpagina van Sony te openen.
  3. Kies boven aan de pagina Ondersteuning.
  4. Voer uw tv-model in het vak Ondersteuning vinden in (bijvoorbeeld KDL-42W805A) en bevestig uw keuze.
  5. Kies in de sectie Software and Downloads (Software en downloads) de optie Firmware
  6. Volg nauwgezet de online instructies om de nieuwste firmware te downloaden en installeren. Een updateprocedure ziet er doorgaans als volgt uit: https://www.sony.nl/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-42w805a/downloads/Z0000308, maar zorg ervoor dat u de procedure volgt voor uw specifieke model.

  Controleren of de update is geslaagd


   

  Na de installatie controleert u of de update is geslaagd. 

      1. Schakel de tv in en druk op de toets HOME op de afstandsbediening om het startmenu weer te geven.
      2. Navigeer naar de categorie Productondersteuning en druk op OK.
      3. Navigeer naar Systeeminformatie en druk op OK.
      4. Op het tv-scherm verschijnt het versienummer van de firmware in de volgende notatie: SOFTWAREVERSIE PKGx.xxx, waarbij 'x.xxx' moet overeenkomen met de versie die u net hebt geïnstalleerd.