Artikel-ID : 00236894 / Laatst gewijzigd : 28-02-2023Afdrukken

BRAVIA-connectiviteitshandleiding

    Selecteer een van de productcategorieën hieronder, al naar gelang het apparaat dat u wilt aansluiten op de tv.

    In deze handleiding wordt op basis van uw selectie een mogelijke aansluitmethode aanbevolen en vindt u algemene verbindingsinstructies.