Artikel-ID : 00200404 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019Afdrukken

Apps controleren of aan uw tv toevoegen (niet-Android-modellen)

  BELANGRIJK: Apps zijn niet op alle BRAVIA-TV's beschikbaar. Als u wilt nagaan of uw tv beschikt over de functies die in dit artikel worden beschreven, controleert u de handleiding die bij het product is meegeleverd.
   

  De apps op uw tv controleren

  U kunt controleren welke apps er momenteel op uw tv staan via het volgende menupad:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer All Apps (Alle apps), Applications (Toepassingen) of All Applications (Alle toepassingen).

   OPMERKING voor modellen uit 2014: Het menu All Apps (Alle apps) bevindt zich linksonder in het Apps-menuscherm.

  Apps aan uw tv toevoegen

  Als u de Opera TV Store in het menu All Apps (Alle apps) ziet, kunt u naar nieuwe apps (compatibel met uw tv) zoeken via het volgende menupad:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer All Apps (Alle apps) of Applications (Toepassingen).
  3. Selecteer Opera TV Store.