Artikel-ID : 00169212 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

De sterkte en ontvangst van het tv-signaal meten en verbeteren

  Bij storing in video en/of audio of als er helemaal geen video/audio is, kan een reden hiervoor de zwakte van het uitgezonden signaal zijn. Doorgaans is hiervan een slechte antenne, verkeerde plaatsing van de satellietschotel of interferentie door andere apparaten de oorzaak. U moet de instelling van uw afstemmingsapparatuur veranderen om het uitgezonden signaal te verbeteren.

  De signaalsterkte meten

       1. Digitale instellingen

       2. Analoge instellingen

  Het probleem van een zwak signaal oplossen

       1. Problemen met de aardverbinding

       2. Problemen met het kabelnetwerk

       3. Problemen met de satelliet


  De signaalsterkte meten


  BELANGRIJK: Als u een settopbox (decoder) gebruikt, moet u een controle uitvoeren via het settopbox-menu en niet via het menu van de tv van Sony. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw decoder voor meer informatie.

  Opmerking: In het onderstaande artikel ziet u screenshots die kunnen verschillen van wat op het model van uw tv is te zien.

   

  1. Digitaal Set-up


  1. Druk op de afstandsbediening op OPTIONS.

  2. Blader omlaag naar Systeeminformatie. Bevestig door op Enter te drukken.

  Opmerking: U kunt ook naar het scherm Systeeminformatie gaan door op HOME te drukken en vervolgens Instellingen > Product Support (Productondersteuning) > Systeeminformatie te kiezen. Druk tot slot op de groene knop.

  Opties - Systeeminformatie

  3. Er verschijnt een scherm met gedetailleerde systeeminformatie. De balken voor signaalkwaliteit/signaalsterkte ziet u onder in het scherm.

  Opties - Systeeminformatie

  Wanneer is de signaalsterkte voldoende?

  Idealiter komt de balk in het groene gedeelte

  • U ziet alleen een RODE balk: De signaalkwaliteit is slecht. U ondervindt waarschijnlijk een aantal ernstige problemen met video en audio, waarbij bepaalde kanalen en services soms of voortdurend wegvallen. Probeer deze problemen te verhelpen aan de hand van 'Het probleem van een zwak signaal oplossen' verderop in dit artikel.
  • U ziet ook de ORANJE balk: De signaalkwaliteit is acceptabel, maar verbetering is aan te raden, want anders kunt u af en toe problemen ondervinden, zoals blokruis, haperende audio of problemen met de EPG.
  • U ziet ook de GROENE balk: De signaalkwaliteit is uitstekend. Er zouden zich geen problemen moeten voordoen met kanalen of services.

  2. Analoge instellingen


  1. Klik op de afstandsbediening op de HOME -knop en navigeer naar Instellingen . Selecteer Analoge instellingen.

  Analoge instellingen
  2. Blader omlaag naar Programma's handmatig instellen.

  Programma's handmatig instellen
  3. Onderaan ziet u een balk met het signaalniveau.

  • RODE balk: De signaalkwaliteit is matig of slecht. Probeer deze problemen te verhelpen aan de hand van 'Het probleem van een zwak signaal oplossen' verderop in dit artikel.

             Slechte beeldkwaliteit

  • ORANJE balk: De signaalkwaliteit is acceptabel, maar verbetering is aan te raden, want anders kan het beeld 'sneeuw’ vertonen. Zodra minstens de helft van de oranje balk is te zien, zou het signaal acceptabel moeten zijn.
  • U ziet ook de GROENE balk: De signaalkwaliteit is uitstekend, ondanks de beperkingen van de analoge uitzending.

            Uitstekende beeldkwaliteit


  Het probleem van een zwak signaal oplossen


  1. Problemen met de aardverbinding


  Afhankelijk van het probleem, kunt u de volgende maatregelen overwegen om uw (analoge) aardsignaal te optimaliseren.

  1-1. Slecht signaal / beeld met ‘sneeuw’ / vervormd geluid

  • Controleer of de tv-antenne buiten hoog genoeg is aangebracht
  • Verzeker u ervan dat de antenne van uw tv in goede staat verkeert en gericht is op de sterkste zender in uw omgeving
  • Uw tv-antenne is misschien beschadigd of staat in de verkeerde richting. Het is ook mogelijk dat de aansluitingen zijn geoxideerd. Controleer dit, zo mogelijk, met behulp van een andere tv (bijvoorbeeld van uw buren) die is aangesloten op een andere antenne.
  • Controleer of de kabel van uw antenne goed vast is aangesloten op uw decoder of tv. Controleer ook andere aansluitingen.
  • Verander de hoek van uw antenne en kijk of het beeld nu beter is. Een kleine verandering kan soms een aanzienlijke verbetering betekenen.

  Nog steeds niet beter? Vraag aan uw provider of deze uw antenne en de aansluitingen van de antenne door een bevoegde antenne-installateur kan laten controleren op defecten. Mogelijk hebt u een krachtiger antenne of een versterker nodig om het signaal te optimaliseren.

  1-2. Terugkerende vormen / stippen / kleurverlies/ gebrom / geklik / visgraatpatroon

  • Dit zijn typisch de verschijnselen van elektromagnetische interferentie, veroorzaakt door huishoudelijke apparaten, schakelaars en computers in uw huis of bij een van uw naaste buren. In de meeste gevallen gaat het om een defecte verwarmingsketel of -thermostaat, die regelmatig plotselinge interferenties veroorzaakt, bijvoorbeeld elke 20 minuten 10 seconden lang.
  • Soms kunnen hoogspanningsinstallaties buitenshuis interferentie veroorzaken.
  • Als u een babyfoon of draadloze telefoon gebruikt, let er dan op dat die zich niet dicht bij de tv bevindt.
  • Als u een video- of dvd-/Blu-ray Disc-speler of opnameapparaat hebt waarop de antennekabel is aangesloten, koppelt u deze eerst los van de tv en vervolgens sluit u de antennekabel direct op de tv aan. U kunt dan constateren of de apparatuur de interferentie veroorzaakt. Als er verschillende apparaten zijn aangesloten, koppel deze dan een voor een los totdat u het apparaat hebt gevonden dat het probleem veroorzaakt.

   Voorbeeld van beeldschaduwen

  1-3. Regelmatige banen die op gelijke afstand van elkaar staan

  • Dit is een teken van co-kanaalinterferentie en treedt op wanneer hoge luchtdruk (die gepaard gaat met mooi weer) het mogelijk maakt dat signalen komen op plaatsen waar ze normaal niet zouden komen. Hierdoor kan het signaal zwakker worden in lager gelegen gebieden. Dit kan niet worden verholpen. De ontvangst wordt pas beter als de weersomstandigheden veranderen.
  • Als uw tv-ontvangst slechter wordt bij een hevige regenbui en na afloop van de bui nog steeds niet is verbeterd, is er misschien water in de antenne gekomen of in de kabel die uit de antenne omlaag loopt.

  2. Problemen met het kabelnetwerk


  Bij problemen moet u de zenders misschien opnieuw afstemmen.

  • Controleer of alle kabels goed vast zijn aangesloten. Probeer andere kabels van hetzelfde type uit en vervang defecte kabels.
  • Als alle zenders of services voor uw regio ontbreken, is misschien de beginfrequentie of netwerk-id voor uw regio onjuist.
   Standaard is 'Auto’ de instelling voor 'Frequency' (Frequentie) en 'Netwerk-ID' (Netwerk-id). Bij problemen wijzigt u 'Auto' in 'Handmatig' en voert u de juiste gegevens in. Neem voor deze gegevens contact op met uw kabelbedrijf.
             1. U gaat naar het afstemmingsscherm door op de afstandsbediening op HOME te drukken en naar Instellingen te navigeren, Digitaal Set-up of Analoge instellingen te kiezen en op OK te drukken. Kies Automatische programmering en druk op OK. Bij de vraag 'Do you want to start Auto Tuning’ (Wilt u automatische programmering starten?), drukt u op Ja en kiest u Kabel.

   Afstemmingsfrequentie en netwerk

             2. De frequentie en de netwerk-id kunnen nu door u zelf worden ingevuld.
             3. Selecteer Start om te beginnen met scannen.

  3. Problemen met de satelliet


  Als er problemen zijn met de satellietontvangst, kunt u het volgende overwegen.

  • Uw schotelantenne of de LNB (dit is het apparaat dat is bevestigd op de arm van de schotel) is niet meer goed uitgericht. Neem contact op met de leverancier van uw schotelantenne.
  • Een zware regenbui kan alle satellietservices tijdelijk onderbreken. De services zouden na afloop van de bui weer normaal moeten zijn.

  Is het probleem niet opgelost?  Uw tv opnieuw afstemmen (satellietgids enkele antenne)

  Nog altijd geen oplossing gevonden? Neem voor meer hulp contact op met Sony door op de ondersteuningswebsite van Sony op Ondersteuning > Contact opnemen te klikken.