Artikel-ID : 00206754 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Toegankelijkheid voor BRAVIA-TV (anders dan Android TV™)

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is.

Dit artikel is tot stand gebracht in overeenstemming met de richtlijnen Web Content Accessibility (Toegankelijkheid web-inhoud) (WCAG) 2.0 . Wij raden u aan een NVDA (NonVisual Desktop Access), screen reader-software, te gebruiken voor het lezen van de volgende artikelen over uw BRAVIA LCD-TV.

 

Beeldassistentie

Gehoorassistentie

Actie-assistentie


 

*Android TV is een handelsmerk van Google LLC.