Artikel-ID : 00227356 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Mijn TV reageert niet als ik 'Oké Google' zeg

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is.

 • Controleer de instelling TV-positie.
  1. Druk op de knop Start op de tv-afstandsbediening.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Kies Geluid of Weergave en geluid en vervolgens Geluid.
  4. Kies TV-positie.
  5. Kies Tafelstandaard of Muurbevestiging.
 • Spreek 'Oké Google' duidelijk uit en praat luider dan het tv-geluid.

OPMERKING: Als de kamer te rumoerig is, gaat u dichter naar de tv of gebruikt u de knop microfoon op de tv-afstandsbediening.