Artikel-ID : 00206745 / Laatst gewijzigd : 05-04-2020

Toegankelijkheid voor Android TV™

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is.

  Deze pagina legt de toegankelijkheidsfuncties uit.
  Deze pagina en link zijn gemaakt in overeenstemming met WCAG2.0. Gebruik van NVDA om deze pagina en link te lezen wordt aanbevolen.

  Vision Assist (Beeldassistentie)
  Hearing Assist (Gehoorassistentie)​ ​ ​ ​ ​ ​​
  Action Assist (Actie-assistentie)


  Beeldassistentie

  Gehoorassistentie

  Actie-assistentie

   

  *Android en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC; Oreo is een handelsmerk van de Mondelez International, Inc.-groep.