Artikel-ID : 00108535 / Laatst gewijzigd : 27-06-2017Afdrukken

Waarom is het basgeluid vervormd?

  De tv versterkt het basgeluid zodat de consument kan genieten van een vol basgeluid. Als het inkomende basbereik dus erg groot is, kan het basgeluid worden vervormd.

  Probeer een van de volgende instellingen te wijzigen:

  1. Wijzig [Sound Mode] (Geluidsmodus) naar "Standard" (Standaard).
  Druk op de knop [Option] (Optie) op de afstandsbediening --> [Sound] (Geluid) --> [Sound Mode] (Geluidsmodus)--> en wijzig deze naar "Standard"
  (Standaard)
  2. Niveau van [Bass] (Bas) verlagen.
  Druk op de knop [Option] (Optie) op de afstandsbediening --> [Sound] (Geluid) --> [Bass] (Bas)-->Druk op het pijltje naar links op de afstandsbediening.

  Van toepassing op de volgende modellen
  KDL-22EX550    KDL-40HX855
  KDL-22EX553    KDL-46EX650
  KDL-22EX555    KDL-46EX653
  KDL-26EX550    KDL-46EX655
  KDL-26EX553    KDL-46HX750
  KDL-26EX555    KDL-46HX751
  KDL-32EX650    KDL-46HX753
  KDL-32EX653    KDL-46HX755
  KDL-32EX655    KDL-46HX756
  KDL-32HX750    KDL-46HX757
  KDL-32HX751    KDL-46HX758
  KDL-32HX753    KDL-46HX759
  KDL-32HX755    KDL-46HX75G
  KDL-32HX757    KDL-46HX850
  KDL-32HX758    KDL-46HX853
  KDL-32HX759    KDL-46HX855
  KDL-40EX650    KDL-55HX750
  KDL-40EX653    KDL-55HX751
  KDL-40EX655    KDL-55HX753
  KDL-40HX750    KDL-55HX755
  KDL-40HX751    KDL-55HX75G
  KDL-40HX753    KDL-55HX850
  KDL-40HX755    KDL-55HX853
  KDL-40HX756    KDL-55HX855
  KDL-40HX757    KDL-55HX950
  KDL-40HX758    KDL-55HX953
  KDL-40HX759    KDL-55HX955
  KDL-40HX75G    KDL-65HX950
  KDL-40HX850    KDL-65HX953
  KDL-40HX853    KDL-65HX955